– Dramatisk svake fagmiljøer

Kommunestruktur. Det er stor mangel på kapasitet og kompetanse i små kommuner, viser nullpunktmålingen for kommunereformen. 
Geir Vinsand i Nivi Analyse er bekymret for mangelen på fagmiljøer i små kommuner. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Flere forskningsmiljøer har sammen laget en nullpunktmåling for kommunereformen på oppdrag fra Kommunaldepartementet. Den gir et situasjonsbilde av Kommune-Norge før reformen gjennomføres, og skal legge et grunnlag for å evaluere virkninger av reformen senere.

Geir Vinsand i Nivi Analyse har laget en undersøkelse blant rådmennene om kapasitet og kompetanse i kommuneorganisasjonene, som er en del av målingen. Resultatene har overrasket selv den garvede utrederen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Les mer om partikkel og artikkelkjøp her

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.