Over 50 kulturinstitusjoner til fylkene fra nyttår

Kultur. Over hele landet skal dansekompanier, teatre og orkestre overføres fra staten til fylkene fra 2018. Mange i kultursektoren er skeptiske.
Samovarteateret i Kirkenes, her fra en forestilling i 2012, er blant de institusjonene som fra 2018 vil få sine tilskudd fra fylkeskommunen. Foto: Eivind Natvig

De rundt 50 institusjonene er lokale aktører som får tilskudd fra staten over statsbudsjettet. Staten har ingen eierandeler i institusjonene. Derfor skal de til fylkeskommunene fra 2018 dersom de nye regionene blir vedtatt før sommeren. Det samlete tilskuddet fra staten til disse aktørene er på 119 millioner kroner.

Forslaget sto i proposisjonen om ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå som ble lagt fram før påske.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Les mer om partikkel og artikkelkjøp her

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.