Tilsynsrapporter når ikke fram til politikerne

Helse. To av tre tilsyn med eldreomsorgen har avdekket lovbrudd. Helsedirektøren beklager at rapportene i liten grad legges fram til politisk behandling.
- Tilsynsrapporter bør i større grad legges fram til politisk behandling, mener helsedirektør Jan Fredrik Andresen. Foto: Marte Danbolt

– Tilsynsrapporter bør i større grad behandles politisk, som grunnlag for kloke beslutninger, sa direktør Jan Fredrik Andresen på helsekonferansen «Leve hele livet» på Gardermoen fredag.

I sitt innlegg «Eldreomsorgen – hvor svikter det?» oppsummerte han erfaringene fra til sammen 700 planlagte tilsyn med eldreomsorgen, utført av Statens helsetilsyn og Fylkesmennene siden 2009. Temaene for tilsynene har vært ernæring, medisinhåndtering og tvangsbruk.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Les mer om partikkel og artikkelkjøp her

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.