Rådmann sa nei til å forlenge åremålet

Åpenhet. Ordføreren innkalte Lenviks gruppeledere og partiledere til «sonderingsmøte» om rådmannens ansettelsesforhold, uten vanlig innkalling. – I gråsonen, mener jussprofessor Jan Fridtjof Bernt. 
Rådmann i Lenvik, Margrethe Hagerupsen. Foto: Lisa Rypeng

Møtet ble holdt mandag ettermiddag, uten offentlig innkalling og saksliste. Deltakerne på møtet var gruppelederne og partilederne i Lenvik, får Kommunal Rapport opplyst.

– Her er vi en gråsone. Vi har ingen regler i kommuneloven om slike «ad hoc-møter» mellom politikere, og det kan være vanskelig å trekke grensen mellom rene politiske drøftingsmøter og det som må anses som møter i folkevalgte organer, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Les mer om partikkel og artikkelkjøp her

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.