Samler helsepersonell i ett bygg i kommunesenteret

Kommunebarometeret. Leger, helsestasjon og jordmødre er samlet i ett hus i kommunesenteret til Tokke. Det gir godt fagmiljø og gode resultater, tror helse- og omsorgssjef Ann Wraa.
Ann Wraa, helse- og omsorgssjef i Tokke kommune, tror at det å samle helsepersonell i ett bygg gir godt fagmiljø. Foto: Privat

Tokke kommune i Telemark har vært i toppsjiktet innen helse de siste årene. I Kommunebarometeret viser denne indikatoren i stor grad dekningen av viktig helsepersonell og i hvor stor utstrekning innbyggerne får eller benytter en del sentrale tjenester.

I Tokke er både leger, helsestasjon og jordmortjenesten lokalisert i samme bygg i kommunesenteret Dalen. Også kommunelegen, psykiatritjenesten og hjemmesykepleien har tilhold i helsehuset. Helse- og omsorgssjef i Tokke, Ann Wraa, trekker fram det tette samarbeidet mellom helsetjenestene som et mulig svar på hvorfor Tokke gjør det så godt innen forebyggende helse.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Les mer om partikkel og artikkelkjøp her

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.