Telenor

Telenor Annonse

Først ute med kontinuerlig oppdaterte, heldigitale kartregistre

I løpet av to år skal alle kommuner i Norge over på geosynkronisering. Les om pilotkommunens digitaliseringsprosjekt.