Nye ansettelser

Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Kommunalsjef
Begynner i stillingen
Fredag, 31 juli, 2015
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Daglig leder
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Rådmann
Begynner i stillingen
Søndag, 14 juni, 2015
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Rådmann
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Daglig leder
Begynner i stillingen
Torsdag, 30 april, 2015
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Avgått direktør
Begynner i stillingen
Tirsdag, 31 mars, 2015
Ny stilling
Kommunalsjef i Harstad
Stilling i dag
Rådmann i Målselv
Begynner i stillingen
Søndag, 28 juni, 2015
Ny stilling
Assisterende utviklingssjef
Stilling i dag
Teamleder
Ny stilling
Daglig leder
Stilling i dag
Daglig leder

Sider