Podkast fra Kommunal Rapport

Rusa på eiendomsskatt?

Podkast. – Å bruke begrep som «narkotika» eller «dop» synes jeg rett og slett er litt respektløst overfor Kommune-Norge, sier Helge Eide i KS som svar på Helge André Njåstads (Frp) kritikk av eiendomsskatten.
24.8 2017 15:18

Barne­verns­tjenesten i Arendal har gått fra kaos til kontroll

Podkast. Høyt sykefravær, interne konflikter, underbemanning og saksbunker som vokste. Slik var det i barnevernstjenesten i Arendal for to år siden. Politikere og administrasjon tok grep og fikk snudd utviklingen. Hør denne podkasten fra Arendalsuka om hvordan det skjedde.
17.8 2017 15:54

Økonomi­professor om kommune­reform: – En god start

Podkast. Lars-Erik Borge er fornøyd med å få på plass en kommunereform, men håper fortsatt å komme ned i 100 kommuner.
15.6 2017 12:59

Slik får du ned syke­fraværet

Podkast. Seniorrådgiver Marit Tovsen i KS gir i denne podkasten kommunale ledere konkrete råd om hvordan de kan få ned sykefraværet, som ligger langt over målene i avtalen om inkluderende arbeidsliv.
22.6 2017 16:16

– Kommune-Norge behandler data for dårlig

Podkast. Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet forklarer i denne podkasten hvorfor Kommune-Norge må snu seg rundt og tenke personvern. 
8.6 2017 11:24

– Må lære mer om varsling

Podkast. – Én av de største utfordringene når det gjelder varsling, er mangel på kompetanse. Det gjelder både blant politikere og i samfunnet for øvrig, mener advokat Birthe Eriksen.
1.6 2017 14:30

Hvorfor havner noen på svartelista?

Økonomi. - Politisk unnfallenhet gjør at kommuner forblir på Robek, sier seniorrådgiver Jens-Einar Johansen i denne podkasten.
24.5 2017 09:51

– Nå kommer den trønderske slagbjørnen

Podkast. Sør- og Nord-Trøndelag er godt i gang med sammenslåingen til ett nytt Trøndelag. – Vi merker allerede at vi er mer slagkraftige og får mer oppmerksomhet, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik. Han tror resten av landet vil merke den trønderske slagbjørnen.
11.5 2017 16:45

Gir toppledere råd om heltid

Podkast. Det blir ikke færre deltidsansatte i kommunene før ordførere og rådmenn tar mer ansvar, mener forsker.
5.5 2017 10:47

Slakter systemet for eiendoms­skatt

Podkast. Advokat Egil Stefan Eilertsen fra Harboe & Co mener dagens ordning med eiendomsskatt er en «katastrofe» og en enorm ressurssløsing.
20.4 2017 09:13

– Kommunene, ikke uføre­trygd, bør være siste stasjon

Podkast. 15 prosent av arbeidsstokken er uføre eller på arbeidsavklaringspenger. 7 prosent av arbeidstakere er sykmeldte. Kommunene bør kunne sysselsette flere av disse, sier forsker Simen Markussen på Frischsenteret.
5.4 2017 08:46

Kommunene blir stadig bedre

Podkast. Kommunal Rapports første podkast er klar. Den handler om det ferske Kommunebarometeret som er ute i dag. Barometerets far, nyhetsredaktør Ole Petter Pedersen, sier at kommunene blir stadig bedre, og at mange bruker barometeret til å måle fremgang.
30.3 2017 10:37