6 av 10 driver med underskudd

De korrigert netto driftsresultatene er så dårlige i kommunene at bare det å gå i null gir god plassering på lista.

30.3 2011 13:02

I økonomidelen av Kommunebarometeret er netto driftsresultat i år erstattet med et korrigert resultat, der premieavvik og momskompensasjon på investeringer er sett bort fra. Tallene som da står igjen er nedslående: 235 kommuner har de siste fire årene drevet med et faktisk underskudd. Dette er nær halvparten av de som har levert tall.

Siden det er omtrent like mange kommuner som får hver enkelt karakter, betyr det også at mange får god karakter til tross for det som egentlig er dårlige tall.

For å lese hele artikkelen må du være abonnent på Kommunal-Rapport.no. Klikk her for å kjøpe abonnement eller få en gratis prøveperiode.

Få tilgang
Flere artikler om