Dag-Henrik Sandbakken blir fagsjef i KS. Arkivfoto

Sandbakken til KS

Dag-Henrik Sandbakken (Sp) går fra stillingen som statssekretær i Kommunaldepartementet til å få ansvaret for folkevalgtopplæringen i KS.
4.2 2013 15:20

Dag-Henrik Sandbakken ble takket av som statssekretær for Liv Signe Navarsete fredag. I dag ble det klart at han skal begynne som fagsjef i KS. Hans hovedansvar blir KS' folkevalgtprogram. Fram mot kommunevalget i 2015 skal han utvikle det nye programmet for opplæring av folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Folkevalgtprogrammet er et sentralt tilbud til alle lokalt folkevalgte.

– Etter mer enn sju år som statssekretær, er jeg glad for at jeg kan bruke mye av det jeg har lært til å jobbe med å utvikle KS’ opplæring av lokalt folkevalgte. Det er en veldig krevende jobb å være lokalpolitiker, med stort ansvar for velferdsoppgaver som angår hele befolkningen, sier Sandbakken til Kommunal-Rapport.no.

Folkevalgtopplæring

Fram mot kommunevalget i 2015 skal han utvikle det nye programmet for opplæring av folkevalgte i kommunesektoren.

– Jeg vil sette meg grundig inn i hvordan folkevalgtopplæringen fungerer nå, men jeg har mange tanker og ideer om hvordan den kan videreutvikles for å styrke lokalt folkevalgtes kompetanse. Det er blant annet viktig å forstå rolledelingen mellom politikere og administrasjon, slik at de kan samarbeide best mulig. Samtidig bør de folkevalgtes ombudsrolle utvikles, slik at de ivaretar vanlige folks interesser, sier Sandbakken. 

Annonse i Kommunal Rapport

Kan bli karantene

KS glade

For å lese hele artikkelen må du være abonnent på Kommunal-Rapport.no. Klikk her for å kjøpe abonnement eller få en gratis prøveperiode.

Få tilgang
Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.