Assisterende generalsekretær

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK)
Søknadsfrist
31. mai 2017

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) skal utvide staben sin og søker etter assisterende generalsekretær. Forbundet er en organisasjon for kommunalt og fylkeskommunalt personell med faglig lederansvar innenfor økonomiforvaltningen og skatteområdet, og er et faglig fellesskap for de som jobber med kommuneøkonomi og skatt.

Vi søker etter en person som har følgende verdisyn:
• Saklig
• Troverdig
• Ansvarlig

I tillegg må vedkommende være fleksibel, ha evnen til å arbeide selvstendig og ha et godt og smittende humør. Vi krever høyere økonomisk utdanning minimum på bachelornivå og relevant arbeidserfaring fra et eller flere av fagområdene.

NKK er i dag en av de fremste pådriverne for faglig utviklingsarbeid på dette området. Vi skaper faglige møtearenaer som samler et høyt antall medlemmer, og arrangerer en betydelig mengde kurs og konferanser. På vegne av medlemmene engasjerer forbundet seg også i diskusjoner om forvaltning, organisering og politisk styring av fagfeltet.

Forbundet har i dag tre ansatte med kontorplassering i Oslo. Vi er fleksible med hensyn til arbeidssted. Arbeidsoppgavene til vedkommende vil være å delta på alt som forbundet jobber med som for eksempel strategisk arbeide, holde og lage kurs og konferanser, skrive artikler, delta på faglige arenaer mv.

Forbundet kan tilby et godt arbeidsmiljø, gode lønns- og arbeidsbetingelser og pensjonsordning i KLP.
Søknad sendes til forbundets generalsekretær på mail aop@nkkf.no innen 31. mai 2017.

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag
Ny stilling
Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund
Stilling i dag
Senior Adviser i toll- og avgiftsdirektoratet
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Gratangen
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Gratangen
Begynner i stillingen
Mandag, 3 oktober, 2016
Ny stilling
Rådmann i Lunner
Stilling i dag
Rådmann i Hjelmeland
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Pleie- og omsorgssjef
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Doktorgradsstipendiat
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016