Stilling ledig

Controller

Elverum kommune
Elverum kommune, med sine 20 000 innbyggere, er regionsenter for Sør-Østerdal og ligger midt i Hedmark Fylke. Byen er i utvikling og vekst, og kjennetegnes av et allsidig næringsliv og gode forbindelser til Oslo,Gardermoen og Trysil. Kommunen tilbyr et bredt spekter innen fritid og handel. Se video på: www.elverum.kommune.no
Søknadsfrist
Tirsdag, aug 23

– 100 % fast stilling

sak nr. 11/3207

Økonomiavdelingen i Elverum Kommune har behov for å styrke sin kapasitet og kompetanse innen økonomistyring, analyse og strategiarbeid. Elverum Kommune har et helhetlig vedtatt styringssystem med årshjul. Kommunen bruker Agresso på alle sentrale økonomi- og lønnsfunksjoner og ønsker en utvidet bruk av systemet i hele økonomistyringsprosessen på alle nivåer i organisasjonen. Controlleren vil få en sentral rolle i dette utviklingsarbeidet.

Controlleren skal være en viktig samarbeidspartner for rådmannen og fagavdelingene.

Kontaktperson:Økonomisjef Stein Aas, tlf. 480 43 543, stein.aas@elverum.kommune.no eller Stabssjef Heidi Nordermoen, tlf. 90849511 heidi.nordermoen@elverum.kommune.no

Full utlysningstekst finnes på: www.elverum.kommune.no

Anmodning om unntatt offentlighet for søknad sendes: postmottak@elverum.kommune.no

Vennligst benytt kommunens søknadsrutiner på internett.