Fagsjef skole - Kommunalavdeling oppvekst

Askøy kommune
Søknadsfrist
28. mai 2017

Askøy kommune har ca. 29.000 innbyggere. Det tar 15 minutter å kjøre fra Bergen sentrum over Askøybroen eller 8 minutter med hurtigbåt. Kommunen kan tilby sine gjester og innbyggere kultur, historie og natur i skjønn forening.

Er du en utviklingsorientert og trygg leder som har lyst til å videreutvikle Askøyskolen?

Askøyskolen er i vekst og utvikling. Gjennom utviklings- og kvalitetsarbeidet «Helhetlig skoleutvikling», veiledet av «Ringer i vann» og nå med fokus på «Elevsentrert ledelse» har Askøyskolene skapt seg en solid felles plattform for videre satsning. Vi skal bli best mulig – sammen. Kommunen har i gang et større program «Mobbefri oppvekst 2020» der skolene har en viktig rolle.

Satsningsområder i Temaplan skole er læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter og vurdering. Alle skolene deltar i Mobbefri oppvekst og har ett eller flere holdningsskapende programmer for å bygge godt læringsmiljø og hindre krenkende adferd.

Askøyskolen består av 18 skoler fordelt på 13 barneskoler, tre ungdomskoler, en kombinert barne- og ungdomsskole og Askøy Voksenopplæringssenter. Fagavdeling skole har kontor i Energigården i Kleppestø, og har sju rådgivere med ulik fagbakgrunn og kompetanse, og konsulent i 60 % stilling.

Vi kan tilby et utviklende arbeidsmiljø med spennende arbeidsoppgaver, høyt tempo og fokus på kvalitet!

Arbeidsoppgaver

 • Drift, styring og utvikling av fagavdeling skole
 • Videreutvikle satsningen på å skape gode oppvekst- og læringsvilkår, i tett samarbeid med de øvrige tjenestene
 • Tilrettelegge og følge opp politiske saker
 • Fagsjef skole inngår i kommunalsjef oppvekst sitt lederteam sammen med fagsjefene for kultur og barnehager

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdannelse
 • Skolefaglig bakgrunn og oppdatert i skolepolitiske spørsmål
 • Ledererfaring – helst fra komplekse organisasjoner

Utdanningsretning

 • Administrasjon og ledelse

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Du er i stand til å ta avgjørelser basert på forskning og kunnskap om fremtidens skole
 • Du er nyskapende, utviklingsorientert og initiativrik
 • Du har evne til å håndtere komplekse problemstillinger og ivareta et helhetlig perspektiv
 • Du har fokus på resultater og kan bygge relasjoner gjennom tydelig kommunikasjon, aktiv lytting og anerkjennelse av andres perspektiver og kompetanse

Vi tilbyr

 • Et utviklende arbeidsmiljø med spennende arbeidsoppgaver, høyt tempo og fokus på kvalitet
 • Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
 • Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.
 • Lønn etter avtale.


Annet
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.

Ansatte som skal arbeide innen helse og omsorg, med barn eller psykisk utviklingshemmede vil bli bedt om å levere politiattest senest ved tiltredelse.

Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post

Kontaktinfo: Åge Rosnes, Kommunalsjef oppvekst, 56 15 80 22/48 01 80 11

Søk på stillingen:

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag
Ny stilling
Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund
Stilling i dag
Senior Adviser i toll- og avgiftsdirektoratet
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Gratangen
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Gratangen
Begynner i stillingen
Mandag, 3 oktober, 2016
Ny stilling
Rådmann i Lunner
Stilling i dag
Rådmann i Hjelmeland
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Pleie- og omsorgssjef
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Doktorgradsstipendiat
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016