IT-Leder

Andøy kommune
Søknadsfrist
28. februar 2017

Andøy kommune har ca 5000 innbyggere, og ligger lengst nord i Nordland fylke. Kommunen har gode kommunikasjoner med fleire daglige flyforbindelser, hurtigruteanløp og fergefri forbindelse med E6. Her er rike muligheter for kulturaktivitet og friluftsliv.

For snarlig tiltredelse har Andøy kommune ledig stilling som IT-leder i 100 % fast stilling - saksnr 17/205.

IT i Andøy kommune er organisert som en del av Støttefunksjonen. Støttefunksjonen består av økonomi, lønn/personal, skatt, IT og tildelingskontoret. Kommunens IT-løsninger er i dag basert på b.a. Microsoft Windows server plattform, VMware, Citrix og sikkerhet fra Fortinet.
IT-leder vil ha ansvar for drift og utvikling av kommunens IT-tjenester.

Hovedoppgaver:
• Utarbeide strategisk IT-plan
• I samarbeid med tjenestene avklare behov og vurdere/foreta valg av nye løsninger
• Sikre at dokumentasjon, brukerstøtte og opplæring blir ivaretatt
Vi søker etter en person som kan lede, utvikle og drifte kommunens IT-løsninger.
IT-leder vil blant annet få en sentral rolle i framtidig arbeid med digitalisering og velferdsteknologi.

Ønsket utdanning/kompetanse:
• Teknisk og/eller administrativ utdanning på universitets-/høyskolenivå
• Relevante kurs/oppdateringer/sertifiseringer
• Erfaring fra drift/utvikling/ledelse innen IT
Relevant erfaring innen utvikling/ledelse kan kompensere for manglende universitets- /høyskoleutdannelseSøker må ha førerkort kl B.

Det legges vekt på personlige egenskaper som:
• Kommunikasjons- og samarbeidsevne
• Ansvarlig og løsningsorientert
• Systematisk og strukturert
• Nytenking og utvikling

Vi tilbyr:
• Lønn etter avtale
• Godt arbeidsmiljø og god pensjonsordning
Ansettelse skjer i hht. gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder medlemskap i pensjonsordning.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt:
• Leder støttefunksjon/økonomisjef, Stein Ivar Johansen, tlf dir. 76115021, mob. 997 16 977, epost stein.ivar.johansen@andoy.kommune.no

Benytt vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/andoy Saksnr: 17/205
Søkere bes laste opp relevant dokumentasjon på utdanning og praksis i den elektroniske søknaden.
Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd.
 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag
Ny stilling
Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund
Stilling i dag
Senior Adviser i toll- og avgiftsdirektoratet
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Gratangen
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Gratangen
Begynner i stillingen
Mandag, 3 oktober, 2016
Ny stilling
Rådmann i Lunner
Stilling i dag
Rådmann i Hjelmeland
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Pleie- og omsorgssjef
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Doktorgradsstipendiat
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016