Juridisk rådgiver - Strategi og utvikling

Nes kommune
Søknadsfrist
27. februar 2017

Nes kommune i Akershus har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement. Kommunen har ca 21.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma - elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes. Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

 

Nyopprettet stilling som juridisk rådgiver er ledig for snarlig tiltredelse.100% fast stilling.

Arbeidsområdet for stillingen spenner over et vidt fagfelt. Arbeidet er variert og omfatter oppgaver i skjæringsfeltet mellom juss, forvaltning og politikk. Det kan være både generell juridisk rådgiving og utredningsarbeid, saksbehandling, prosjektarbeid og regelverksutvikling avhengig av kommunens behov. Det vil være muligheter for selv å påvirke stillingsinnhold, samtidig må du påregne å være fleksibel når det gjelder arbeidsoppgaver etter hvilket behov kommunen har.

Stillingen er plassert i strategi- og utviklingsavdelingen som er direkte underlagt rådmannen i stabsfunksjon. I strategi og utvikling arbeider det rådgivere med kompetanse innen flere ulike fagområder. Dette gir et spennende tverrfaglig arbeidsmiljø der vi aktivt bruker hverandres kompetanse. Vi samarbeider også tett med andre stabsfunksjoner og virksomheter i kommunen.

Vi søker etter en løsningsorientert og dyktig fagperson med juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Du er en positiv lagspiller som aktivt deler av din kunnskap med andre og som trives med tverrfaglig samarbeid. Du må ha god kunnskap om offentlig forvaltning og minimum 2-3 års erfaring med noen av de nevnte områdene.

Arbeidsoppgaver

 • Generell juridisk rådgivning, kvalitetssikring og utredningsarbeid
 • Saksfremstilling til politisk behandling
 • Delta i systematisk forbedringsarbeid, for eksempel utvikling av regelverk og rutiner
 • Bidra til kompetanseutvikling ved blant annet intern kursvirksomhet
 • Andre oppgaver kan også bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap med gode resultater
 • Minimum 2-3 års erfaring fra offentlig forvaltning, f. eks innenfor et eller flere av følgende rettsområder; forvaltningsrett, kommunalrett, plan- og bygningsrett, helserett eller offentlige anskaffelser
 • Analytisk kompetanse
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • Kjennskap til kommunal virksomhet og politiske prosesser er en fordel
 • Kjennskap til bruk av elektronisk saksbehandlingsverktøy er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Du trives med å arbeide med komplekse problemstillinger
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Det stilles betydelige krav til fleksibilitet, selvstendighet og arbeidskapasitet i stillingen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et utviklende arbeidsmiljø, der kommunens verdier nærhet, engasjement og synlighet står sentralt
 • Tett tverrfaglig samarbeid
 • Faglige utfordringer og deltakelse i utviklingsarbeid
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

Søk her!


Minst to referanser må oppgis
Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.
Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Søknadsfrist: 27.02.17

Kontaktinformasjon: Hege Holth, tlf. 63 91 10 31/908 52 293

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag
Ny stilling
Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund
Stilling i dag
Senior Adviser i toll- og avgiftsdirektoratet
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Gratangen
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Gratangen
Begynner i stillingen
Mandag, 3 oktober, 2016
Ny stilling
Rådmann i Lunner
Stilling i dag
Rådmann i Hjelmeland
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Pleie- og omsorgssjef
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Doktorgradsstipendiat
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016