Jurist - Plan og strategi

Nannestad kommune
Søknadsfrist
27. februar 2017

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune                                                       
Nannestad kommune ved Gardermoen, har hatt stor befolkningsvekst de siste årene.  Kommunen har nå over 12 500 innbyggere, med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger og nærhet til skog og mark gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her

 

Stilling som juridisk rådgiver er ledig for snarlig tiltredelse – 100 % fast stilling.

Arbeidsområdet for stillingen spenner over et vidt fagfelt. Arbeidet er variert og omfatter oppgaver i skjæringsfeltet mellom juss, forvaltning og politikk. Det kan være både generell juridisk rådgiving og utredningsarbeid, saksbehandling, prosjektarbeid og regelverksutvikling avhengig av kommunens behov. Det vil være muligheter for selv å påvirke stillingsinnhold, samtidig må du påregne å være fleksibel når det gjelder arbeidsoppgaver etter hvilket behov kommunen har.

Stillingen er plassert i plan- og strategiavdelingen som er direkte underlagt rådmannen i stabsfunksjon. I plan og strategi arbeider det rådgivere med kompetanse innen flere ulike fagområder. Dette gir et spennende tverrfaglig arbeidsmiljø der vi aktivt bruker hverandres kompetanse. Vi samarbeider også tett med andre stabsfunksjoner og virksomheter i kommunen.

Arbeidsoppgaver

 • Generell juridisk rådgivning, kvalitetssikring og utredningsarbeid.
 • Saksfremstilling til politisk behandling.
 • Delta i systematisk forbedringsarbeid, for eksempel utvikling av regelverk og rutiner.
 • Andre oppgaver kan også bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter en løsningsorientert og dyktig fagperson med juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Du er en positiv lagspiller som aktivt deler av din kunnskap med andre og som trives med tverrfaglig samarbeid. Du må ha god kunnskap om offentlig forvaltning og fortrinnsvis 2-3 års erfaring med noen av de nevnte områdene.
 •  
 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap med gode resultater.
 • Minimum 2-3 års erfaring fra offentlig forvaltning, f. eks innenfor et eller flere av følgende rettsområder; forvaltningsrett, kommunalrett, plan- og bygningsrett, helserett eller offentlige anskaffelser.
 • Analytisk kompetanse.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk.
 • Kjennskap til kommunal virksomhet og politiske prosesser er en fordel.
 • Kjennskap til bruk av elektronisk saksbehandlingsverktøy er ønskelig.

Utdanningsretning

 • Juridiske fag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Du trives med å arbeide med komplekse problemstillinger.
 • Du har gode samarbeidsevner.
 • Det stilles betydelige krav til fleksibilitet, selvstendighet og arbeidskapasitet i stillingen.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et utviklende arbeidsmiljø.
 • Tett tverrfaglig samarbeid.
 • Faglige utfordringer og deltakelse i utviklingsarbeid.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 •  
 • Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag
Ny stilling
Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund
Stilling i dag
Senior Adviser i toll- og avgiftsdirektoratet
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Gratangen
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Gratangen
Begynner i stillingen
Mandag, 3 oktober, 2016
Ny stilling
Rådmann i Lunner
Stilling i dag
Rådmann i Hjelmeland
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Pleie- og omsorgssjef
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Doktorgradsstipendiat
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016