Kommunalsjef Helse og velferd

Skien kommune
Søknadsfrist
20. november 2017

Skien er Telemarks fylkeshovedstad og en av landets eldste byer med røtter tilbake til år 900 e. kr. Byen ligger sentralt plassert mellom fjord og fjell på Østlandet, og er en del av Grenland som til sammen har nærmere 100.000 innbyggere.
Skien kommune er også Telemarks største arbeidsgiver og en moderne og spennende arbeidsplass i utvikling. Her jobber 4.300 ansatte daglig for gi kommunens 54.250 innbyggere best mulig tjenester. Sammen er vi med på å gjøre Skien til et godt og trygt sted å jobbe, bo og leve.
Skien er en spennende og moderne kommune med høyt aktivitetsnivå. Vi har som mål å gi best mulig service på flest mulig områder til byens befolkning.
Vår visjon er ”Skien - den gode og inkluderende møteplass!”

Er du en leder med strategiske evner og har kompetanse og interesse for utvikling av helse- og omsorgstjenestene i Telemarks største kommune? Da kan du være den vi leter etter som vår nye kommunalsjef for Helse og Velferd!

De kommunale helse og omsorgstjenestene er under kontinuerlig utvikling. Samhandlingsreform, velferdsteknologi, demografiutvikling, tjenestekvalitet, folkehelse, rus og psykiatri er stikkord på områder som kommunalsjefen vil jobbe særskilt med. Spennende temaer som mange har meninger om, og som også forutsetter fokus på nytenkning, helhetsperspektiv og utvikling på både kort og lang sikt. Med seg vil kommunalsjefen ha et dyktig og kompetent team bestående av ledere og nærmere 2000 medarbeidere. I tillegg vil kommunalsjefen ha en sentral og viktig rolle ovenfor bl.a. kommunens politiske ledelse (vi har eget hovedutvalg for Helse og Velferd), brukergrupper, frivillig sektor, tillitsvalgte og verneombud, media og eksterne samarbeidsaktører. Blant eksterne samarbeidsaktører finner vi f.eks. Sykehuset Telemark, nabokommuner som vi også leverer tjenester til, andre offentlige instanser og leverandører. Kommunalsjefen inngår i

Rådmannens ledergruppe hvor fokus er den samlede tjenesteleveransen Skien kommune gir til sine ca. 54.000 innbyggere.

Kommunalsjefen har det overordnede ansvaret for utvikling av tjenestene og organisasjonen, samt personal-, økonomi- og budsjettansvar for Helse og Velferd, hvor driftsbudsjettet i 2017 er på 1,1 mrd. NOK. I tillegg er det planlagt investeringer i perioden fremover for bl.a. nytt sykehjem, akutte tjenester og digitalisering.

Mer om stillingen og utvidet stillingsannonse finner du på www.skien.kommune.no/stillinger

Kontaktperson for stillingen er rådmann Ole Magnus Stensrud tlf. 992 05 701

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017