Kommunalsjef helse, sosial og omsorg

Øksnes kommune
Søknadsfrist
22. august 2017

Med et bruttoareal på 318 kvadratkilometer, midt i vakre Vesterålen, med rundt 4600 innbyggere, trollsk natur, fjell og fjord, imøtekommende og varme innbyggere er Øksnes kommune en kommune for framtida.
Som en av Norges største torskehavner, der fiskeri står i høysetet, landbruk og industri som viktige næringer, er det faktum at det i Øksnes omsettes varer og tjenester tilsvarende i million norske kroner pr innbygger, sier det seg selv at denne lille kommunen står utmerket på egne ben og er klar for å møte det som kommer.
Kommunal sektor i Øksnes er selvsagt også en stor aktør i daglig næring med 435 ansatte, 321 årsverk og en brutto omsetning på ca 300 millioner kroner.

ÅREMÅLSSTILLING SOM KOMMUNALSJEF HELSE, SOSIAL OG OMSORG
SAKSNR. 17/788

Det er ledig 100% åremålsstilling som Kommunalsjef helse, sosial og omsorg i Øksnes kommune fra 01.09.2017.
Øksnes kommune søker leder for sektoren helse, sosial og omsorg, som sammen med rådmannens lederteam skal bidra til utvikling av gode kommunale tjenester for innbyggere i Øksnes. Vi vil ha en kommunalsjef som er tydelig i sitt lederskap for enhetslederne i sektoren, og som har god kjennskap til og forståelse for offentlig forvaltning.
Kommunen ser etter en kommunalsjef som:

  • Er utviklingsorientert og skaper oppslutning om omstilling
  • Er tydelig og har evne til gjennomføring
  • Ser nye muligheter og er aktiv pådriver i utvikling av organisasjonen og kommunale tjenestetilbud
  • Har relevant høyere utdanning med solid faglig bakgrunn, fortrinnsvis knyttet til sektorens fagområde.
  • Har bred ledererfaring fra kommunal eller annen relevant virksomhet.
  • Har gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig, og evne til relasjonsbygging

Fullstendig stillingsannonse på kommunens hjemmeside www.oksnes.kommune.no.
Kontaktperson: Rådmann Elise Gustavsen, tlf. 928 17 051 eller 76 18 50 39.
Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter  og linke søknaden til saksnummer 17/788.
 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag