Kommunalsjef opplæring og kultur

Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist
31. mars 2017

Øystre Slidre kommune har omlag 3200 innbyggjarar, og strekkjer seg frå Jotunheimen i nord, via turistmålet Beitostølen, mot regionsenteret Fagernes i sør. Nærleiken til ein vakker høgfjellsnatur gjev særs gode tilhøve for naturopplevingar og friluftsliv. Kulturlivet er aktivt og variert. For ytterlegare informasjon, sjå vår heimeside www.oystre-slidre.kommune.no

 

Kommunalsjef for opplæring og kultur


Då vår kommunalsjef går av med pensjon frå 1. august, søkjer vi  etter en utviklings- og resultatorientert leiar som skal bidra til å vidareutvikle Øystre Slidre kommune, med særleg fokus på området opplæring og kultur. Området omfattar for tida tre skular, tre barnehagar, kultur (inkl. kulturskulen) og flyktningtenesta.

Som kommunalsjef i Øystre Slidre kommune blir du ein del av rådmannen si leiargruppe. Leiargruppa har fokus på den strategiske utviklinga til kommunen, der det blir lagt stor vekt på heilskap og samarbeid på tvers av kommunen sine ulike verksemdsområde og fagfelt.

Arbeidsoppgåvene vil m.a. være:

  • Bidra til å skape ein attraktiv kommune med vekst, særlig innanfor området opplæring og kultur
  • Være ein pådrivar og motivator for utvikling og fornying
  • Delta i, styre og gjennomføre ulike utviklingsprosjekt på lokalt og regionalt nivå
  • Resultatoppfølging og koordinering av tenesteområde
  • Utgreie og følgje opp politiske saker
  • Være kommuneadministrasjonen sin skulefaglege kompetanse etter opplæringslova § 13-1, fjerde ledd

Vi søkjer en kommunalsjef med:

  • Minimum 3-årig utdanning frå høgskule eller universitet. Pedagogisk utdanning og/eller erfaring er ein føresetnad
  • Gode leiareigenskapar, med vekt på strategisk kompetanse
  • Evne til å tenke nytt, være offensiv og løysingsorientert
  • God økonomiforståing

Øystre Slidre kommune er ein kommune med relativt gode økonomiske ressursar, der det har vore satsa sterkt på skule- og barnehageutvikling over lengre tid. Kommunen har gjennom dei siste 10-12 åra m.a. bygd to nye barneskular og to nye barnehagar og rusta opp ungdomsskulen. Lønn etter avtale.  Kommunen har gode pensjonsordningar gjennom KLP, kan tilby hjelp til å skaffe bustad, og kan gje flyttegodtgjersle.

Ta gjerne kontakt for ei uformell samtale med rådmann Øivind Langseth, tlf. 469 40 739.

Søknaden skal sendast elektronisk via kommunen sine nettsider, www.oystre-slidre.kommune.no, og merkast med ”Arkivsak 17/347”.

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag
Ny stilling
Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund
Stilling i dag
Senior Adviser i toll- og avgiftsdirektoratet
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Gratangen
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Gratangen
Begynner i stillingen
Mandag, 3 oktober, 2016
Ny stilling
Rådmann i Lunner
Stilling i dag
Rådmann i Hjelmeland
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Pleie- og omsorgssjef
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Doktorgradsstipendiat
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016