Kommunalsjef samfunn

Hole kommune
Søknadsfrist
25. februar 2017

[Tips en venn]   Tips en venn
[Skriv ut]   Skriv ut
Hole kommune med kommunesenteret Vik ligger naturskjønt til ved Tyrifjorden 30 minutter fra Sandvika og er den hurtigst voksende kommunen i regionen. Ringeriksbanen og ny E 16 planlegges gjennom kommunen og vil gjøre reisetiden kortere til/fra Oslo. Dette gir muligheter og vekst som Hole kommune vil benytte, men også utfordringer som må takles på en balansert måte. Kommunen har 6800 innbyggere og et variert næringsgrunnlag basert på blant annet landbruk, service og reiseliv. Hole kommune har 650 dyktige og motiverte medarbeidere fordelt på 450 årsverk og et budsjett på 430 millioner kroner.
Det skal blant annet legges til rette for en vekst på opp mot 7000 nye innbyggere i årene som kommer, betydelig tettstedsutvikling rundt Sundvollen og stort stasjonsområde på den nye Ringeriksbanen. I tillegg til gode og fremtidsrettede samferdsels- og utbyggingsløsninger skal det ikke minst være et godt sted å bo og leve for kommunens innbyggere.

Vår nye kommunalsjef blir en sentral aktør i den fremtidige utviklingen, og skal i samspill med politikere, næringsliv og statlige etater, bidra til at kommunen når sine fremtidsmål.

Våre verdier er respekt, åpenhet, lojalitet og fleksibilitet. Mer om Hole kommune se www.hole.kommune.no
Kommunalsjef samfunn - Hole kommune
Kommunalsjefen har ansvar for Areal og byggesak, Tekniske tjenester og Kultur og fritid, rapporterer til rådmannen, og er medlem i rådmannens ledergruppe. Kommunalsjefen er rådmannens representant i Plan og miljøstyret. Det er 60 medarbeidere innen ansvarsområdet.  
 
Oppgaver  

 • Lede kommunens helhetlige arbeid med utvikling av lokalsamfunnet, og herunder ha ansvar for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
 • Bygge samarbeid og relasjoner med lokalsamfunn, næringsliv og nabokommuner  
 • Lede og utvikle organisasjonen innen egne ansvarsområder  
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid i hele kommuneorganisasjonen  
 • Delta aktivt i rådmannens ledergruppe  

 
Som leder i Hole kommune skal du  

 • Bygge intern stolthet og kultur  
 • Være en tydelig og tilgjengelig leder  
 • Tenke helhetlige løsninger og benytte tverrfaglig kompetanse  
 • Fremme arbeidsglede og bidra til et godt arbeidsmiljø  
 • Være serviceinnstilt og bidra til gode løsninger for brukerne  

 
Kvalifikasjonskrav  

 • Erfaring fra ledende stilling i offentlig eller privat sektor  
 • Erfaring fra strategisk arbeid, innsikt i ansvarsområdet vil være en fordel  
 • Innsikt i offentlige beslutningsprosesser, og samspill mellom politikk og administrasjon  
 • Erfaring fra budsjettarbeid og økonomistyring  

 
Lederstil/ personlige egenskaper  

 • Identifisere seg med og som rollemodell opptre i tråd med kommunens verdier  
 • Målrettet, resultatorientert og gjennomføringssterk  
 • Analytisk, strategisk og med evne til å tenke helhet  
 • Åpen, inkluderende, samarbeidsorientert og løsningsorientert  
 • Tydelig, god til å kommunisere og skape relasjoner  

 
Vi tilbyr  
En spennende og utfordrende lederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil ha en sentrale rolle i kommunens videre utvikling.  
Lønn etter avtale samt gode pensjons- og forsikringsordninger.
 
For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne rådmann Torger Ødegaard, tlf 95807151, eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729681. Kortfattet søknad snarest og senest 25. februar.

Søknadsskjema:

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=392&ProjectId=177892&DepartmentId=17551&SkipAdvertisement­true

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag
Ny stilling
Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund
Stilling i dag
Senior Adviser i toll- og avgiftsdirektoratet
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Gratangen
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Gratangen
Begynner i stillingen
Mandag, 3 oktober, 2016
Ny stilling
Rådmann i Lunner
Stilling i dag
Rådmann i Hjelmeland
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Pleie- og omsorgssjef
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Doktorgradsstipendiat
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016