Kultursjef

Stavanger kommune
Søknadsfrist
1. mai 2017

Stavanger har et svært mangfoldig kulturliv, som spenner fra tunge, profesjonelle institusjoner som symfoniorkester, teater, museum og universitet til frie kulturaktører innen de fleste kunst- og kulturuttrykk. Byen er stolt av et topp moderne konserthus, og et svært veldrevet kulturhus med bl.a. bibliotek, kino, galleri, tilhold for forfulgte forfattere med mer. 

Stavanger har som mål å være en attraktiv by for kunstnere, bl.a. ved gjennomføring av Tou-visjonen, som gir gode produksjons- og formidlingslokaler for kunst og kultur. Videre jobber vi for å være en attraktiv og levende universitets- og studentby, gjennom et tett samarbeid med studentorganisasjoner m.fl. 

Stavanger kommune har meget gode og fremtidsrettede tilskuddsordninger, som ivaretar både det bestående og det moderne og nytenkende. Det viktigste styringsdokumentet er Kulturplan Stavanger, som nå er under revisjon. 

Kulturavdelingen hører i dag til tjenesteområdet Kultur og byutvikling. Det pågår for tiden en omorganisering i Stavanger kommune, hvor avdelingen vurderes å inngå i en mulig ny sammenheng med næringsutvikling og innbyggerdialog. 

Har du lyst til å være med på å utvikle kulturbyen Stavanger videre? Er du en lagspiller som kan bidra til å forene gode krefter mot felles mål? Da kan du være personen vi søker etter.

Arbeidsoppgaver

 • Ha faglig, administrativt og økonomisk ansvar for kulturavdelingens arbeidsfelt
 • Sikre avdelingens bidrag til tverrfaglige prosjekter, internt og eksternt
 • Fremme saker for, og delta i, politiske møter i Kommunalstyret for kultur og idrett pva. rådmannen, og i Kommunalutvalget og Formannskapet ved behov
 • Bidra med tilrettelegging for festivaler og arrangementer hvor kommunen har en vertskapsrolle
 • Løpende kontakt/dialog med kulturaktører, medier og andre interessenter
 • Det kan påregnes noe styrearbeid/representasjon i virksomheter hvor kommunen har eierinteresser

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på universitetsnivå, hvor særlig kunst-/kulturfaglig, økonomisk-/ledelsesfaglig bakgrunn kan være aktuelle retninger.
 • Relevant erfaring kan kompensere for annen, mindre relevant utdanning
 • Ledererfaring er sterkt ønskelig
 • Kommunal/offentlig erfaring, og forståelse for ulike roller og interessenter, vil bli tillagt vekt

Utdanningsretning

 • Kunst
 • Økonomi
 • Administrasjon og ledelse
 • Teater / Musikk / Dans
 • Film- / Lyd- / Musikk-tekniske fag

Utdanningsnivå

 • Høgskole/universitetsnivå

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Du er resultatorientert og arbeider strukturert
 • Du er utadvendt, nytenkende og engasjert
 • Du er lyttende, åpen, relasjonsbyggende og tillitsskapende.
 • Du er en lagbygger, en samlende og raus person

Vi tilbyr

 • Et faglig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Stillingskode 945100

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søk på stillingen

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag
Ny stilling
Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund
Stilling i dag
Senior Adviser i toll- og avgiftsdirektoratet
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Gratangen
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Gratangen
Begynner i stillingen
Mandag, 3 oktober, 2016
Ny stilling
Rådmann i Lunner
Stilling i dag
Rådmann i Hjelmeland
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Pleie- og omsorgssjef
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Doktorgradsstipendiat
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016