Økonomisjef

Sirdal kommune
Søknadsfrist
22. august 2017

ØKONOMISJEF – SIRDAL KOMMUNE

 

Vår økonomisjef slutter for å gå over i privat virksomhet og vi søker derfor hans etterfølger fra midten av oktober 2017.

Sirdal kommune er en kraftkommune med ordnet økonomi. Vi har et godt tjenestetilbud og satser på næringsutvikling og reiseliv. Kommunen har et stabilt folketall rundt 1850 innbyggere.

Forvaltningsmessig er Sirdal knyttet til Vest-Agder og Kristiansand. Næringsmessig er vi mest knyttet mot Rogaland og Stavanger, ikke minst som reisemål (4000 fritidsboliger). Det gir oss mange utfordringer og muligheter.

Økonomisjefen inngår i rådmannens ledergruppe og vil som rådgiver ha gode muligheter for å utvikle organisasjonen. Økonomisjefen leder økonomiavdelingen med 5 ansatte i tillegg til økonomisjef. Sirdal bruker økonomisystem fra Visma Enterprise og har tatt i bruk flere moduler for å forenkle og effektivisere økonomiforvaltningen.

Økonomisjefen vil ha ansvar for følgende:
 

 • Økonomiplan, budsjett og regnskap
 • Økonomistyring og rapportering
 • Utredninger og planarbeid relatert til økonomi
 • Skatt (samarbeidsavtale med nabokommunen om skatteinnkreving)
 • Finansforvaltning
 • Intern rådgivning
 • Lønnskjøring
 • Videreutvikle digitale arbeidsprosesser

Vi ønsker en person med følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant økonomiutdannelse på høgskole-/universitetsnivå
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Kunnskap/erfaring fra offentlig sektor
 • Erfaring med digitalisering av arbeidsprosesser
 • Erfaring med kommunale inntekter fra kraftverk og overføringsanlegg
   

Lønn etter avtale. God pensjonsordning i KLP. Bedriftshytte og leilighet.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til rådmann, Inge H. Stangeland, mobiltelefon: 97999550,

eller e-post: Inge.Hedenstad.Stangeland@sirdal.kommune.no

Vi ber om elektronisk søknad via kommunens hjemmeside: www.sirdal.kommune.no.

Det skal ikke sendes vitnemål og attester sammen med søknaden. Det ber vi deg ta med på

eventuelt intervju.

 

Søknadsfrist: 22.08.17

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag