Økonomisjef

Åmot kommune
Søknadsfrist
25. oktober 2017

Åmot kommune ligger midt i Hedmark fylke. Rena er kommunesenteret i Åmot, og ligger 3 mil nord for Elverum. Kommunen har cirka 4.500 innbyggere. Vår visjon: «Vilje til vekst» skal sammen med verdiene «åpen - motivert - offensiv - tillitsskapende» ligge til grunn for kommunens ønske om å være et «ja-samfunn». Et samfunn der innbyggerne løfter hverandre, skaper optimisme og fokuserer på utvikling, bærekraftighet, endringsvilje og egeninnsats samt sprenger grenser i forhold til hvilke muligheter som finnes i samfunnet vårt.

 

Vår økonomisjef ønsker å trappe ned etter et aktivt yrkesliv og vi lurer derfor på om

…..du vil bli vår nye økonomisjef?

 

Åmot kommunes nye økonomisjef er direkte underlagt rådmannen og er en del av rådmannens strategiske ledergruppe.
Vi leter etter deg som er nytenkende og framtidsrettet, deg som har gode samarbeidsevner og trives med å arbeide i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon. Du er god på muntlig og skriftlig kommunikasjon, kunne formidle budskap, utvikle og forbedre vår økonomistyring. Du har god forståelse for detaljer, samtidig som du evner å ha totaloversikt. Du må nå tidsfrister samt leverer under press. Blant dine egenskaper finner vi at du er utadvendt, lojal, positiv og god på å ta beslutninger. Du liker struktur, nøyaktighet, profesjonalitet og passer på at vi følger gjeldende lover og regler. Du er opptatt av å holde en god etisk standard.

Du har stor arbeidskapasitet og godt humør, er iderik, utviklende og ikke minst er du flink til å gjøre andre gode.  Du vil ha leder- og utviklingsansvar for Enhet for økonomi som for tiden består av 6 medarbeidere.

I kommunens arbeidsgiverstrategi fremheves det at våre medarbeidere skal oppleve et mestringsorientert lederskap. Du skal bidra til å gjøre dine lederkolleger dyktige på økonomi innenfor sine respektive områder. Du har evne til endring og utvikling av organisasjonen, og du vil være delaktig i utviklingen av kommunen gjennom visjonen «Vilje til vekst».  Dette bidrar du med gjennom å være åpne, motivert, offensiv og tillitsskapende, som også er kommunens verdier.

Øvrige kvalifikasjoner:

 • Relevant høgere økonomiutdanning på minimum bachelornivå.
 • Ledererfaring og kan vise til gode resultater fra tilsvarende ansvarsområder.
 • Strategisk og operativ erfaring.
 • Bakgrunn fra kommunal økonomiforvaltning, regnskap- og budsjettprosesser.
 • Du må være god på prosessarbeid og ha en generell analytisk arbeidsform med en proaktiv tilnærming.
 • Du må ha erfaring med å utvikle og fremlegge strategiske analyser og prognoser innen fagområdet.
 • Erfaring med økonomiske og administrative IT-systemer fra kommune eller stat, herunder gode IT-kunnskaper og forståelse for utvikling av digitale verktøy.

Vi kan tilby:

 • Strategisk lederstilling i en kommune med «Vilje til vekst».
 • En spennende arbeidsplass med muligheter for å kunne påvirke organisasjonens utvikling og endring av ansvarsfelt.
 • Dyktige kolleger som ønsker å gjøre en forskjell.
 • Godt tverrfaglig samarbeid.
 • Utfordrende, varierte arbeidsoppgaver og ansvar.
 • Gode arbeidsvilkår, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale.

Kontaktperson: Rådmann Randi Dørum, mobil 906 08 026, e-post rdo@amot.kommune.no

Les mer på www.amot.kommune.no

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag