Prosjektrådmann Nye Drammen kommune

Nye Drammen kommune
Søknadsfrist
1. september 2017

Kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen har vedtatt å danne en ny kommune sammen. Det er vedtatt at den nye kommunen skal hete Drammen. Nye Drammen skal være «på lufta» 1. januar 2020, blir landets syvende største med nær 100.000 innbyggere, og skal være regionhovedstad vest for Oslo med Drammen som sentrum. Den nye kommunen skal ha en konkurransekraft og regional posisjon som gjør den til et naturlig valg for attraktive arbeidsplasser, både innen privat næringsliv og for offentlige institusjoner. Nye Drammen blir Buskeruds største arbeidsgiver med rundt 6500 ansatte. Det er utarbeidet en politisk plattform for den nye kommunen. Mer om oss på www.sammeni2020.no

Prosjektrådmann - Nye Drammen kommune

Som prosjektleder skal prosjektrådmannen lede arbeidet med å skape en organisasjon som oppleves slagkraftig, nytenkende, moderne og dynamisk, der man åpent finner fram til de beste løsninger. 1. januar 2020 blir stillingen permanent rådmann i kommunen. 

 

Du må være en samlende, relasjonssterk, prosessorientert - men også tydelig, målrettet og handlekraftig leder. Det blir kritisk å ha tillit hos og god samhandling med alle aktører gjennom prosjektet samtidig som alle milepæler nås og godt forankrede beslutninger tas. Samtidig med «fremveksten» av prosjektet - og dermed den nye kommunen - driftes tre organisasjoner parallelt som sømløst skal «sluses» inn i nye Drammen. Kompleksiteten i dette vil kreve evne til å tenke helhet, et strategisk perspektiv, men også solid prosjektledererfaring og betydelig operativ innsikt. 

 

I tillegg til styrke på relasjoner og kommunikasjon vil også evne til å bygge gode og robuste lederteam blir avgjørende for å lykkes som prosjektrådmann. 

 

Stillingens kravprofil 

 

Formell krav 

 • Betydelig ledererfaring på nivå 1 eller 2 fra større kompleks organisasjon, dersom kun privat sektor bør det være fra konsernspissen.  
 • Dokumenterte gode resultater i lederstillinger 
 • Erfaring fra offentlig sektor og eller fra kommunal virksomhet vil være en fordel 
 • Faglig erfaring fra ett eller flere av de kommunale tjenesteområdene 
 • Har vært leder av omstillings-/ endringsprosesser med dokumenterte resultater 
 • Prosjektleder-erfaring med organisasjonsmessige implikasjoner 
 • Erfaring med organisasjons/ leder-utvikling samt fra strategiske utviklingsprosesser 
 • Betydelig innsikt i økonomistyring og virksomhetsstyring  
 • Kjennskap til, og helst arbeidet tett på/ med politiske prosesser 
 • Gjerne ha arbeidet med næringsutvikling og innovasjonsprosesser samt med samfunnsutvikling 
 • Innsikt i og erfaring fra arbeid med digitalisering 
 • Erfaring med arbeid med og overfor tillitsvalgte/ ansattes organisasjoner 
 • Erfaring med relasjonsbygging og nettverksutvikling 
 • Erfaring med å bli eksponert i det «offentlige rom», kunnskap om hvordan media arbeider 
 • Høyere relevant utdanning 

Lederstil/personlige relasjoner 

Faglig og personlig tillitvekkende og trygg 

Åpen, ærlig, rimelig uformell og med en prosess- og dialogorientert stil, men samtidig også tydelig, målrettet, besluttsom og handlekraftig 

Et strategisk, helhetsorientert og overordnet perspektiv i sitt arbeid- men også evne til å gå dypt inn i saker dersom dette er nødvendig 

Relasjonsorientert, pedagogisk og flink til å kommunisere og formidle 

Setter seg raskt inn i komplekse saker, evner å skille ut det viktige og prioritere  

Teamorientert, bygger trygge og gode ledergrupper 

 

Vi kan tilby 

En sjelden utfordrende, spennende men også krevende stilling i en dynamisk, fremtidsrettet kommune og region  

Konkurransedyktig lønn 

Gode pensjons- og forsikringsordninger 

Nødvendige arbeidsverktøy 

 

For nærmere informasjon om stillingen kontakt våre rådgivere Per Inge Hjertaker/Jan Tveit i Headvisor tlf. 91729682/ 97539990.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 1. september 2017

 

Link til fulltekst

Link til søknadsskjema

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag