Prosjektleder

Eide og Fræna kommune
Søknadsfrist
15. mars 2017

Eide og Fræna kommune har vedtatt å danne en ny kommune fra 1.1.2020. De to kommunene er opptatt av likeverdighet i sammenslåingsprosessen. Den nye kommunen vil få et areal på 519 km², ca. 13 200 innbyggere og 1 160ansatte, med felles kommunesenter i Elnesvågen. Den nye kommunen skal være en foretrukken kommune for bosetting i regionen med viktige satsingsområder blant annet innen næringsliv, gode tjenestetilbud, identitetsbygging, kultur- og trivselstiltak, og gode samferdsels-løsninger. Den nye kommunens nærhet til kysten gir gode muligheter for økt satsing på fiskeri og havbruk, i tillegg til et potensiale i reiselivsnæringen med blant annet Nasjonal turistveg fra Bud-Kårvåg.

Vil du være med å skape historie?

Til å lede prosjektet og arbeidet med å slå sammen de to kommunene Eide og Fræna, søker vi en prosjektleder for snarlig ansettelse i et engasjement frem til etablering av ny kommune 1.1.2020. Prosjektlederen vil rapportere til arbeidsutvalget og fellesnemnda. Prosjektlederen vil få en svært viktig oppgave i å lede arbeidet med å skape en ny kommune. Kommunen skal organiseres og rustes for å yte gode tjenester i fremtiden. Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med rådmennene i de to eksisterende kommunene.

Du har god rolle- og organisasjonsforståelse og har erfaring fra å lede utviklings- og endringsprosesser i godt samspill med berørte parter. Du vet hvordan du skal lose krevende prosesser i havn og har sterk motivasjon for denne type oppgaver.

Ditt oppdrag som vår prosjektleder vil være:

Planlegge, organisere og lede sammenslåingsprosessen  
Konkretisere aktivitets- og tidsplan for prosessen(e)  
Sikre nødvendige ressurser til sammenslåingsarbeidet  
Etablere og følge opp nødvendige delprosjekter  
Sikre løpende forankring politisk, administrativt og hos tillitsvalgte  
Sørge for bred og god informasjon ut i kommunene  
Bidra til at to organisasjonskulturer blir enhetlige og entusiastiske med klare mål og verdier for fremtiden  

 
Kvalifikasjoner:  

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole  
Relevant erfaring fra offentlig sektor og større omstillings- og/eller endringsprosesser  
Erfaring med å bygge ny felles kultur og identitet  
Evnen til å samarbeide med tillitsvalgte og ansatte, og god kjennskap og erfaring med trepartssamarbeid  
God evne til strategisk, langsiktig og helhetlig arbeid  
Evne til å jobbe strukturert og systematisk  
Løsningsorientert og har god gjennomføringsevne  
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
God skriftlig og muntlig framstillingsevne  
Personlig egnethet vil bli vektlagt  

 
Vi tilbyr:

Mulighet til å være med å påvirke og å skape en ny kommune  
En spennende og utfordrende jobb  
Et mangfoldig organisasjonsliv og mulighet for et aktivt friluftsliv i naturskjønne omgivelser  
Lønn etter avtale  

 
Eide og Fræna kommune er IA- bedrifter og søker mangfold.  
 
I samsvar med offentliglovens § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling, men ikke uten at søkeren har fått varsel om det på forhånd.  
 
Interessert?  
 
For ytterligere informasjon kan du kontakte vår rådgiver i Headvisor, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680 eller ordfører Egil Strand i Eide kommune, tlf. 976 88 022, eller ordfører Tove Henøen i Fræna kommune, tlf. 926 89 727. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet innledningsvis. Søknadsfrist: 15. mars 2017.

Søk på stillingen her

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag
Ny stilling
Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund
Stilling i dag
Senior Adviser i toll- og avgiftsdirektoratet
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Gratangen
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Gratangen
Begynner i stillingen
Mandag, 3 oktober, 2016
Ny stilling
Rådmann i Lunner
Stilling i dag
Rådmann i Hjelmeland
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Pleie- og omsorgssjef
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Doktorgradsstipendiat
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016