Prosjektleder / fylkesrådmann

Agder fylkeskommune
Søknadsfrist
4. desember 2017

Fylkeskommunen har en sentral rolle som samfunnsbygger på Sørlandet og er den fremste utviklingsaktøren i landsdelen. Regionen har eget universitet, viktige næringsklynger, betydelig eksport og store naturressurser. Fylkeskommunen er en aktiv bidragsyter i samspillet mellom næringslivet, universitetet og offentlig sektor. Agderfylkene har 300 000 innbyggere. Agder fylkeskommune vil med dagens oppgaver få en årlig omsetning på ca. 5 milliarder kroner. Den nye fylkeskommunen vil ha ca. 3000 godt kvalifiserte ansatte innen utdanning, samferdsel, miljø, kulturformidling, kulturminnevern, tannhelse og næringsutvikling. Det ligger en forventning om at staten overfører ytterligere oppgaver til fylkeskommunene fra 2020.

 

Vi søker en initiativrik og resultatorientert leder som først skal lede en fusjons- og omstillingsprosess og utvikle en ny organisasjon, og deretter tiltre som fylkesrådmann fra 1. januar 2020. Vår nye fylkesrådmann må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, ha god forståelse for politiske prosesser og for forholdet mellom politikk og administrasjon.

Vi ønsker en fremtidsrettet og synlig leder med en motiverende og inkluderende lederstil, som er en god relasjonsbygger og har god økonomiforståelse. Som søker må du ha høyere utdanning, solid ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet og god kjennskap til offentlig forvaltning.

Vi er opptatt av fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og ser det som avgjørende at en ny fylkesrådmann etablerer gode relasjoner med kommunene, næringslivet og andre samarbeidspartnere. En viktig oppgave er å utvikle en ny  organisasjon med en god organisasjonskultur, hvor en gjennom et godt samarbeid med de ansatte videreutvikler fylkeskommunens tjenester. Å utarbeide et godt grunnlag for politiske beslutningsprosesser, iverksette og følge opp politiske bestillinger vil være en sentral oppgave.

Vi tilbyr en utfordrende og sentral topplederstilling i en spennende og tverrfaglig organisasjon i en region i vekst.

Spørsmål til stillingen?
Spørsmål om stillingen kan rettes til leder av fellesnemnda Terje Damman, på tlf. 905 19 670 og midlertidig prosjektleder Arild Eielsen på tlf. 906 43 823, eller til Personalhuset Search & Selection ved Jan Pedersen på tlf. 982 95 271 og Knut Handeland på tlf. 982 95 278.

Din søknad registreres her
 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017