Prosjektleder / rådmann

Orkland kommune
Søknadsfrist
12. mars 2017

«Nye» Orkland kommune, som skal være operativ fra 1.1.2020, vil ha ca. 18000 innbyggere og vel 1800 ansatte. Kommunen er lokalisert mellom Trondheimsleia og Trollheimen, der byen Orkanger er kommunesenter. Byen ligger en halv time fra Trondheim og en time fra Værnes. Orkanger ligger en halv times kjøring fra dagens kommunesenter Meldal, Lensvik og Krokstadøra. Den nye kommunen har et allsidig næringsliv innenfor landbruk, havbruk, industri, handel og reiseliv.


Den nye rådmannen skal fungere som prosjektleder for sammenslåingen i prosjektfasen fram til 1.1.2020.

En meget spennende og krevende lederstilling hvor du får en unik mulighet til å påvirke utformingen av de kommunale tjenester i en ny stor kommune. Du vil lede organiseringen og etableringen og sentralt i dette arbeidet står samhandling med de involverte kommuner, både politisk og administrativt. Som leder får du ansvar for å skape tillit til gjennomføringen av det strategiske omstillingsarbeidet. Vi søker deg med toppledererfaring og du får muligheten til å balansere kompetanse, organisatorisk utvikling og økonomi med samfunnsoppdraget.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere en organisasjon med god faglig kompetanse som skal sikre gjennomføringskraft og god kvalitet på kommunale tjenester. Den vedtatte intensjonsavtalen skal være førende for dette arbeidet.
 • Være en tydelig, samlende og tillitsskapende leder for kommunens ansatte.
 • Tilrettelegge for godt samarbeid med politisk ledelse, folkevalgte, tillitsvalgte og medarbeidere .
 • Sikre god målstyring, gjennomføring og resultatoppfølging av gode planprosesser med fokus på helhetlig styring og forpliktende resultatdialog.
 • Være bindeleddet mellom det politiske og administrative system, og en god støttespiller som evner å prioritere og effektivt iverksette politiske vedtak.
 • Bygge en felles kultur.
 • Etablere og utvikle nettverk mot næringsliv, interesseforeninger, kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter, etc..

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse, relevant ledererfaring fra større offentlig eller privat virksomhet, og med god økonomiforståelse.
 • Dokumentere gode resultater som leder i kompleks virksomhet og med administrativ toppledererfaring.
 • Gjerne prosjektledererfaring.
 • Erfaring med å håndtere media og det å være ansiktet utad vil vektlegges.
 • Må ha kunnskap om, og innsikt i, kommunal og offentlig sektor og ha samfunnsforståelse.
 • Kompetanse og erfaring fra omstillingsprosesser.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende topplederstilling i en av de største kommunene i Trøndelag.
 • Meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet.
 • Lønn etter avtale.

Personlige egenskaper

 • Samlende og synlig leder, må kunne framstå med tydelighet, autoritet og integritet. Rådmannen vil måtte foreta helhetlige vurderinger og til tider gjennomføre prioriteringer på tvers av fagområder.
 • Må være rollebevisst, både i forhold til politisk og administrativ ledelse, men også i egen rolle som leder, og kunne ta vanskelige avgjørelser og håndtere konflikter.
 • God evne til strategisk og helhetlig tankesett.
 • Entusiastisk, handlekraftig og moden person med stor integritet som tåler å stå i omstilling.
 • Gode kommunikasjonsevner, både internt og eksternt.
 • Være interessert i å etablere og utvikle positive nettverk, i dialog og relasjoner, både internt og eksternt.

Referansenummer 3335176893

Kontaktinfo

John Lernes, Ordfører i Snillfjord kommune, 958 75 858

Oddbjørn Bang, Ordfører i Orkdal kommune, 958 50 006
Oddvar Indergård, Ordfører i Agdenes kommune,970 24 481
Eilif Solem. Partner / Seniorrådgiver, 992 20 202
Jo Temre, Partner / Seniorrådgiver, 915 12 859

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag
Ny stilling
Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund
Stilling i dag
Senior Adviser i toll- og avgiftsdirektoratet
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Gratangen
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Gratangen
Begynner i stillingen
Mandag, 3 oktober, 2016
Ny stilling
Rådmann i Lunner
Stilling i dag
Rådmann i Hjelmeland
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Pleie- og omsorgssjef
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Doktorgradsstipendiat
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016