Prosjektleder / Rådmann Nye Moss kommune

Nye Moss kommune
Søknadsfrist
1. mai 2017

Moss og Rygge kommuner har vedtatt å bli en ny kommune fra 1.1.2020. Den nye kommunen vil få et areal på 137 km2 og om lag 50.000 innbyggere. Kommunen har en svært sentral beliggenhet mellom Oslo og svenskegrensen, og er et samferdselsknutepunkt med fire-felts motorvei, dobbeltsporet jernbane, fergeforbindelse over Oslofjorden, havn og militær flyplass. Dette er et vekstområde i Østfold, med et aktivt næringsliv, høy bostedsattraktivitet, vakre omgivelser og gode tjeneste-, kultur- og fritidstilbud.

Dette er en av Østlandets mest utfordrende og spennende topplederstillinger – to kommuner skal bli én. Dette er en enestående mulighet for en strategisk leder, organisasjons- og samfunnsbygger som ønsker å sette spor etter seg og bygge en helt ny kommune i samarbeid med dyktige og motiverte kollegaer. 

For mer informasjon om den nye kommunen som skal etableres, se www.nyemoss.no 

Prosjektlederen/Rådmannen vil fungere som prosjektleder fra 1.1.2018 og frem til de to kommunene har blitt en kommune 1.1.2020 da man blir rådmann for den sammenslåtte kommunen.Vi søker en utviklings- og resultatorientert leder som, sammen med kommunens folkevalgte og dyktige medarbeidere, ønsker å bidra til bygge en livskraftig kommune. Nye Moss kommune skal kjennetegnes ved å være et godt bosted for innbyggerne og med et variert og fremtidsrettet næringsliv. Prosjektlederen/Rådmannen må ha fokus på å bygge en felles kultur i den nye kommunen.

Arbeidsoppgaver

 • Videreføre og lede det påbegynte prosjektarbeidet, og følge opp nødvendige delprosjekter frem til sammenslåingen 1.1.2020.
 • Bygge og videreutvikle en felles kultur i den nye kommunen som den første rådmann
 • Etablere nye ledergrupper – overordnet og på sektornivå
 • Utvikle kommunens rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger
 • Utvikle kommunens tjenester i dialog med befolkningen og nært samarbeid med folkevalgte og medarbeidere
 • Videreutvikle organisasjonen innen kompetanse, ledelse, service og kultur
 • Sikre løpende forankring politisk, administrativt og hos tillitsvalgte
 • Representere kommunen i ulike regionale fora
 • Sikre god mål- og resultatstyring, og vise nødvendig handlekraft for bærekraftig økonomisk utvikling

Frem til sammenslåingen rapporterer prosjektleder/rådmann til fellesnemnda. Fellesnemnda består av representanter fra kommunestyrene i Moss og Rygge. Det er frem til etablering av «nye Moss kommune» viktig at prosjektlederen/rådmannen har et godt samarbeid med begge kommunene.

Det forventes at prosjektlederen/rådmannen etablerer og utvikler nettverk på ulike nivå mot næringsliv, interesseforeninger, kommuner/fylkeskommuner, statlige virksomhet og media.

Både under og etter sammenslåingsprosessen blir det en viktig oppgave å ivareta organisasjonen og de ansatte i begge kommunene.

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring fra offentlig eller privat sektor
 • Erfaring fra politiske prosesser og forholdet politikk og administrasjon
 • God rolleforståelse og kjennskap til partene i kommunesektoren
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God økonomisk forståelse
 • Erfaring med budsjett- og resultatansvar
 • God evne til å samarbeide godt med tillitsvalgte, ansatte og politikere

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Framstår med tydelighet og autoritet
 • Er handlekraftig med dokumenterbar gjennomføringsevne
 • Gode lederegenskaper
 • Gode relasjonsegenskaper - evne til å skape tillit

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende topplederstilling i en kommune med stort vekstpotensiale
 • Meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet og regionen
 • Et arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte kollegaer

Kontaktinfo:Erik Aasmundtveit, seniorrådgiver, tlf 414 31 938
Arnfinn Dahl, seniorrådgiver, tlf 902 08 694
Øyvind Drangsland, seniorrådgiver, tlf 918 32 891
Tage Pettersen, Ordfører Moss / Leder Fellesnemda, tlf 904 70 753

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag
Ny stilling
Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund
Stilling i dag
Senior Adviser i toll- og avgiftsdirektoratet
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Gratangen
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Gratangen
Begynner i stillingen
Mandag, 3 oktober, 2016
Ny stilling
Rådmann i Lunner
Stilling i dag
Rådmann i Hjelmeland
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Pleie- og omsorgssjef
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Doktorgradsstipendiat
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016