Prosjektleder/administrasjonssjef

Nye Namsos kommune
Søknadsfrist
16. april 2017

Nye Namsos kommune utgjør kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos. De tre kommunene har ca. 15.500 innbyggere og blir med dagens kommunestruktur den sjette største kommunen i Trøndelag i folketall og den fjerde i areal. Namsos er det største tettstedet i den nye kommunen med 9600 innbyggere og et sterkt handels- og servicesenter. Den nye kommunen har sykehus, universitet, en godt utbygd videregående skole, flyplass, politi og tingrett.

Er du en engasjert leder som brenner for utviklingen av Namdalsregionen? Er du god til å motivere og utvikle medarbeidere og skape en sterk lagånd? Ønsker du å være sentral i utviklingen av nye Namsos til en storkommune som leverer gode, effektive og fremtidsrettede tjenester for innbyggerne?

Vi søker etter deg som evner å skape retning for den nye kommunen gjennom å sette en felles visjon og skape «vi - følelse». Som prosjektleder for sammenslåingen frem mot 2020 vil du lede en arbeidsgruppe på tre rådmenn og senere gå over i stillingen som administrasjonssjef for den nye storkommunen.

Full utlysningstekst finner du på www.habberstad.no.

KONTAKT OSS
VI VILLE SATT PRIS PÅ OM DU TOK KONTAKT MED ORDFØRER ARNHILD HOLSTAD PÅ TLF. 913 78 584 ELLER EN AV VÅRE RÅDGIVERE I HABBERSTAD FOR EN UFORPLIKTENDE PRAT. VÅRE RÅDGIVERE ER MARIT MELLEM PÅ TLF. 905 46 532, ELLER BJØRN SKOGSTAD PÅ TLF. 930 66 437.
SØKNAD MED CV SENDES TIL MARIT.MELLEM@HABBERSTAD.NO
SENEST 16.APRIL
 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag
Ny stilling
Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund
Stilling i dag
Senior Adviser i toll- og avgiftsdirektoratet
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Gratangen
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Gratangen
Begynner i stillingen
Mandag, 3 oktober, 2016
Ny stilling
Rådmann i Lunner
Stilling i dag
Rådmann i Hjelmeland
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Pleie- og omsorgssjef
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Doktorgradsstipendiat
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016