Prosjektleder/rådmann

Tønsberg kommune
Søknadsfrist
5. juni 2017

I september 2016 gjorde bystyret i Tønsberg og kommunestyret i Re vedtak om sammenslåing av de to kommune fra 01.01 2020. Den nye kommunen skal hete Tønsberg kommune. Samlet antall innbyggere blir ca 54.400. Det vil være ca 4.200 medarbeidere i den nye kommunen. De to kommunene arbeider nå med utarbeidelse av en helhetlig politisk plattform for den nye kommunen. Denne forventes vedtatt i juni 2017. Sammenslåingen ventes å bli godkjent av Stortinget i juni 2017. Det vil da bli valgt en Fellesnemnd som vil lede arbeidet videre. Prosjektleder/Rådmann som nå skal ansettes vil rapportere til Fellesnemnda. Slik kommunene ser det vil god planlegging, informasjonsformidling, forankring og bygging av god administrativ og politisk organisasjonsstruktur være avgjørende faktorer for en vellykket sammenslåing. For mer informasjon om de to kommunene og utvidet stillingsannonse se www.tonsberg.kommune.no og www.re.kommune.no

Vil du lede Norges eldste by inn i fremtiden?

Prosjektleder/rådmann - nye Tønsberg kommune

Til å lede arbeidet med å skape «nye» Tønsberg og deretter gå inn i rollen som rådmann i kommunen fra januar 2020, søker vi en trygg, tydelig og samlende leder med evne til å tenke helhetlig og strategisk. Som prosjektleder/rådmann vil du ha fokus på ledelse, organisasjonsbygging, økonomistyring, brukerorientering og omdømmebygging. Du må kunne vise til gode resultater som leder innen offentlig og/eller privat virksomhet. Videre vil vi legge vekt på at du har erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid, god forståelse for samhandling mellom politisk og administrativ ledelse og innsikt i kommunal forvaltning. Vi ser også gjerne at du har erfaring fra fusjoner/sammenslåing av organisasjoner. Vi kan tilby en sjelden spennende og utfordrende lederstilling hvor du vil ha en sentral rolle og kunne utgjøre en «forskjell» både i lokalsamfunnet og regionen.

For mer informasjon om stillingen kontakt gjerne ordfører Petter Berg i Tønsberg kommune, tlf. 918 86 783, ordfører Thorvald Hillestad i Re kommune, tlf. 907 95 163 eller våre rådgivere hos Headvisor, Per Inge Hjertaker/Jan Tveit, på tlf. 917 29 682/975 39 990. Utvidet stillingsannonse også på www.headvisor.no
Søknad/CV sendes snarest og senest 05.06.2017 via www.headvisor.no

Full utlysing:

Søk her
 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag
Ny stilling
Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund
Stilling i dag
Senior Adviser i toll- og avgiftsdirektoratet
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Gratangen
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Gratangen
Begynner i stillingen
Mandag, 3 oktober, 2016
Ny stilling
Rådmann i Lunner
Stilling i dag
Rådmann i Hjelmeland
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Pleie- og omsorgssjef
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Doktorgradsstipendiat
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016