Prosjektleiar/rådmann

Nye Sogndal kommune
Søknadsfrist
12. november 2017

Kommunane Balestrand, Leikanger og Sogndal skal saman byggje nye Sogndal kommune. Kommunen får om lag 12 000 innbyggjarar og 900 medarbeidarar, og vil utgjere ein sterk bu- og arbeidsmarknadsregion. Det er gode vilkår for god næringsutvikling og arbeidslivet er variert. Blant anna har vi store og attraktive fylkeskommunale og statlege arbeidsplassar, og spanande reiselivsverksemder. Dei tre kommunane har oppretta ei politisk fellesnemnd for tilrettelegging av den nye kommunen. Kontorstad for prosjektleiar/rådmann vil vere Leikanger.

Vil du ha ei nøkkelrolle i bygginga av den nye Sognekommunen?

 

Sentrale arbeidsoppgåver for prosjektleiar/rådmann 

 • Som prosjektleiar fram til 2020 leie arbeidet med å skape den nye kommunen som slagkraftig, moderne og innovativ. 
 • Vidare som rådmann fokusere på kommunal organisering, leiing/kommunikasjon/samhandling internt i administrasjonen og i høve tiltillitsvalde og politisk nivå. 
 • Arbeide aktivt for ein brukarorientert kommune med godt servicenivå. 
 • Leie/gjennomføre omstillingsprosessar for å tilpasse kommunens driftsnivå til økonomiske rammer. Digitalisering og tilrettelegging for bruk av ny teknologi.  
 • Sørge for at saker til politiske behandling er godt utgreidd og at politiske vedtak blir gjennomført. 
 • Arbeide aktivt for å legge til rette for utvikling av ein «næringsvennleg» kommune. Fokus på omdømmebygging. 
 • Bidra til at det vert etablert gode prosedyrer og kontrollrutinar i organisasjonen. 

 

Bakgrunn / erfaring 

 • Betydeleg leiar-røynsle frå større organisasjon. Erfaring frå både privat og offentleg sektor vil vere ein føremon. 
 • God kjennskap til og helst erfaring frå offentleg forvaltning. 
 • Kunne forstå og operere i tråd med politiske prosessar. 
 • Betydelig erfaring med leiing av prosesser innan effektivisering/ endring/ omstilling og omorganisering, med dokumenterte resultat. 
 • Gjerne også erfaring frå fusjonar/samanslåing av organisasjonar. 
 • Erfaring frå arbeid med og overfor arbeidstakar-organisasjonar. 
 • Erfaring med relasjonsbygging, mediekontakt og arbeid i «det offentlege rom». 
 • Høgre relevant utdanning. 
 • Gjennom utdanning/røynsle tileigna kompetanse i overordna økonomistyring. 
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne. 

 

Leiarstil / personlege eigenskapar 

 • Trygg, tydeleg og samlande som leiar. 
 • Analytisk og strukturert med et strategisk perspektiv. 
 • Engasjert, kontaktskapande og god relasjonsbyggjar. 
 • Flink til å lytte, ta folk med på råd. 
 • Løysings- og handlingsorientert. 
 • Gode samarbeidsevner, men må også kunne opptre sjølvstendig og ta avgjersler. 
 • Må tåle motstand og ha integritet. 
 • Entusiastisk og uformell. Kunne skape motivasjon og engasjement rundt seg. 
 • God omdømmebyggjar. Representere den nye kommunen på en truverdig måte. 

 

Vi tilbyr ei uvanleg spanande  og utviklande leiaroppgåve. Kontakt gjerne leiar i fellesnemnda, ordførar Jarle Aarvoll, tlf. 90822420 eller Headvisor v/Jan Tveit, tlf. 97539990 / Rune M. Bruket, tlf. 97138423.

Søk her

 

 

 

 

 

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag