Prosjektsjef for store utdanningsprosjekter

Buskerud fylkeskommune
Søknadsfrist
5. oktober 2017

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Sentral lederstilling - prosjektsjef for store utdanningsprosjekter

Kunnskapsskolen i Buskerud gir tilbud til ca 9000 elever fordelt på 13 videregående skoler, Ung Invest AiB, en fagskole og en folkehøgskole. Sektoren har ca 2000 ansatte.

Sektoren har et økt trykk på utviklings- og omstillingsarbeid. Samhandling mellom utdanningssektoren og arbeidslivet for å ivareta arbeidslivets behov i fremtiden står helt sentralt. Det samme gjelder prosjekter knyttet til effektiv ressursutnyttelse, digitalisering og samhandling. Vi vil derfor styrke fylkesutdanningssjefens ledergruppe med en nytenkende og fremoverlent prosjektsjef

Hovedarbeidsområder

 • Bidra til nytenkning og innovasjon i sektoren
 • Utvikle godt samarbeid med skoler, arbeidsliv og kommunesektoren
 • Organisere prosjektene, sikre fremdrift og kvalitet i arbeidet
 • Lede og motivere prosjektmedarbeidere
 • Bidra til å videreutvikle sektoren som en lærende organisasjon ut i fra et styrkebasert tenkesett

Kvalifikasjoner

Ved utvelgelse legger vi vekt på ledererfaring. Vi ser etter deg med:

 • Dokumenterte resultater fra større utviklings- og omstillingsprosjekter
 • God kjennskap til offentlig forvaltning,
 • Innsikt i utdanningssektoren er en fordel
 • God økonomisk forståelse
 • Ledererfaring
 • Relevant høyere utdanning. Lang og variert realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet

Personlige egenskaper

Som prosjektsjef bør du kunne evne og ha vilje til å:

 • Skape relasjoner og nettverk både innad i utdanningssektoren og utad i arbeidslivet
 • God evne til å skape, tenke nytt og utradisjonelt
 • Sette tydelige mål, og levere resultater
 • Håndtere press og motgang
 • Være en leder

Annet

Du vil få fast ansettelse. Prosjektsjefstillingen er i første omgang tidsbegrenset til 3 år. Etter den tid må andre arbeidsoppgaver påregnes.

Politiattest av ny dato fremlegges ved tilsetting

Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet.

Kontaktperson

Jan-Helge Atterås, Fylkesutdanningssjef, tlf: 32808623, mobil: 90668627,

Jan-Helge.Atteras@bfk.no

Georg N. Smedhus, Fylkesrådmann, mobil: 970 63 808, Georg.N.Smedhus@bfk.no

Søk på stillingen her

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag