Rådgiver

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat
Søknadsfrist
28. februar 2017

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat – VIKS er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i 10 kommuner i Vestfold, samt Vestfold Fylkeskommune. Selskapet har sitt kontor på Revetal i Re kommune.

Rådgiver – ( stillingsnr. 17/288)

VIKS har ledig fast stilling som rådgiver (100%).

Beskrivelse

Kontrollutvalgene er oppnevnt av det enkelte kommunestyre/fylkesting og skal føre tilsyn med den kommunale forvaltningen. VIKS ivaretar sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene i eierkommunene. Som rådgiver vil du få ansvaret for sekretærfunksjonen for et visst antall kontrollutvalg.

Du skal som kontrollutvalgssekretær forestå saksbehandling og innkalling til kontrollutvalgets møter. Du skal videre være møtesekretær, skrive protokoll og ekspedere kontrollutvalgets vedtak. I tillegg vil du ha ansvaret for den praktiske tilretteleggingen i forbindelse med kontrollutvalgenes møter. Som kontrollutvalgssekretær har du ansvaret for å påse at de saker som behandles, er forsvarlig utredet.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå innen samfunnsvitenskap, økonomi eller jus
 • Søkere med annen relevant utdanning vil også kunne bli vurdert
 • Arbeidserfaring fra kommunesektoren, gjerne som saksbehandler, vil bli vektlagt
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • God kjennskap til IT-verktøy

Personlig egenskaper

 • Nøyaktig og systematisk
 • Fleksibel og serviceinnstilt
 • Villig til å tilegne deg ny kunnskap
 • Samfunnsinteressert og gode sosiale egenskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Annet

 • Arbeidssted Revetal
 • Fleksibel arbeidstid. Noe møtevirksomhet på kveldstid må påregnes.
 • Søkere må ha førerkort og disponere bil
 • Lønn etter avtale og betingelser for øvrig iht. tariffavtale.
 • Minst to referanser må oppgis i søknaden.
 • Spørsmål kan rettes til daglig leder Orrvar Dalby, mobil 41554561 eller od@viksre.no
 • Søknad må sendes elektronisk via Re kommunes søknadsportal: https://www.re.kommune.no/ledig-stilling/

 

 

 

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag
Ny stilling
Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund
Stilling i dag
Senior Adviser i toll- og avgiftsdirektoratet
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Gratangen
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Gratangen
Begynner i stillingen
Mandag, 3 oktober, 2016
Ny stilling
Rådmann i Lunner
Stilling i dag
Rådmann i Hjelmeland
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Pleie- og omsorgssjef
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Doktorgradsstipendiat
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016