Rådmann

Jondal kommune

Jondal kommune er ein av sju Hardangerkommunar, og har eit folketal på om lag 1100 innbyggjarar og eit areal på 245 km2. Jondal er kommunesentrum med rådhus, barnehage, skule og sjukeheim. Kommunen har ein god økonomi, med vesentlege kraftinntekter. Folketalet har vore aukande sidan 2009. Jondal har nasjonalparklandsbystaus som ein av fem i Noreg. Det er veg frå sentrum til brekanten med om lag 30 000 besøkjande kvart år. Der er det  gode mogelegheiter for sommarski og tilbod om brevanding. Kommunen har eit rikt organisasjonsliv og gode tilhøve for friluftsliv. Hardangerakademiet for fred, miljø og utvikling er lokalisert her.

Jondal kommune har vedtak om samanslåing med Odda kommune og Ullensvang herad frå 01.01.2020

Vi ønskjer oss ein rådmann som ser utfordringar i å drifta og utvikla Jondal kommune fram mot kommunesamanslåinga med Odda og Ullensvang i 2020, og samstundes vera med på å skapa og byggja ein ny kommune frå same tidspunkt. Vi er opptatt  å skapa eit godt sampel mellom organisasjon, tilsette og  politikarar, der målet er at Jondal kommune skal vera  ein god stad å bu og å yta innbyggjarane gode tenester.

For fullstendig lysingstekst og søknadsinfo, sjå kommunen si heimeside www.jondal.kommune.no – ledige stillingar. FINN-kode: 96286993

Vi ønskjer oss ein rådmann som ser utfordringar i å drifta og utvikla Jondal kommune fram mot kommunesamanslåinga med Odda og Ullensvang i 2020, og samstundes vera med på å skapa og byggja ein ny kommune frå same tidspunkt. Vi er opptatt  å skapa eit godt sampel mellom organisasjon, tilsette og  politikarar, der målet er at Jondal kommune skal vera  ein god stad å bu og å yta innbyggjarane gode tenester.

For fullstendig lysingstekst og søknadsinfo, sjå kommunen si heimeside www.jondal.kommune.no – ledige stillingar. FINN-kode: 96286993

Vi ønskjer oss ein rådmann som ser utfordringar i å drifta og utvikla Jondal kommune fram mot kommunesamanslåinga med Odda og Ullensvang i 2020, og samstundes vera med på å skapa og byggja ein ny kommune frå same tidspunkt. Vi er opptatt av å skapa eit godt sampel mellom organisasjon, tilsette og  politikarar, der målet er at Jondal kommune skal vera  ein god stad å bu og å yta innbyggjarane gode tenester.

For fullstendig lysingstekst og søknadsinfo, sjå kommunen si heimeside www.jondal.kommune.no – ledige stillingar. FINN-kode: 96286993

Søknadsfrist
6. juni 2017

Jondal kommune er ein av sju Hardangerkommunar, og har eit folketal på om lag 1100 innbyggjarar og eit areal på 245 km2. Jondal er kommunesentrum med rådhus, barnehage, skule og sjukeheim. Kommunen har ein god økonomi, med vesentlege kraftinntekter. Folketalet har vore aukande sidan 2009. Jondal har nasjonalparklandsbystaus som ein av fem i Noreg. Det er veg frå sentrum til brekanten med om lag 30 000 besøkjande kvart år. Der er det  gode mogelegheiter for sommarski og tilbod om brevanding. Kommunen har eit rikt organisasjonsliv og gode tilhøve for friluftsliv. Hardangerakademiet for fred, miljø og utvikling er lokalisert her.

Jondal kommune har vedtak om samanslåing med Odda kommune og Ullensvang herad frå 01.01.2020

Vi ønskjer oss ein rådmann som ser utfordringar i å drifta og utvikla Jondal kommune fram mot kommunesamanslåinga med Odda og Ullensvang i 2020, og samstundes vera med på å skapa og byggja ein ny kommune frå same tidspunkt. Vi er opptatt  å skapa eit godt sampel mellom organisasjon, tilsette og  politikarar, der målet er at Jondal kommune skal vera  ein god stad å bu og å yta innbyggjarane gode tenester.

For fullstendig lysingstekst og søknadsinfo, sjå kommunen si heimeside www.jondal.kommune.no – ledige stillingar. FINN-kode: 96286993

Vi ønskjer oss ein rådmann som ser utfordringar i å drifta og utvikla Jondal kommune fram mot kommunesamanslåinga med Odda og Ullensvang i 2020, og samstundes vera med på å skapa og byggja ein ny kommune frå same tidspunkt. Vi er opptatt  å skapa eit godt sampel mellom organisasjon, tilsette og  politikarar, der målet er at Jondal kommune skal vera  ein god stad å bu og å yta innbyggjarane gode tenester.

For fullstendig lysingstekst og søknadsinfo, sjå kommunen si heimeside www.jondal.kommune.no – ledige stillingar. FINN-kode: 96286993

Vi ønskjer oss ein rådmann som ser utfordringar i å drifta og utvikla Jondal kommune fram mot kommunesamanslåinga med Odda og Ullensvang i 2020, og samstundes vera med på å skapa og byggja ein ny kommune frå same tidspunkt. Vi er opptatt av å skapa eit godt sampel mellom organisasjon, tilsette og  politikarar, der målet er at Jondal kommune skal vera  ein god stad å bu og å yta innbyggjarane gode tenester.

For fullstendig lysingstekst og søknadsinfo, sjå kommunen si heimeside www.jondal.kommune.no – ledige stillingar. FINN-kode: 96286993

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag
Ny stilling
Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund
Stilling i dag
Senior Adviser i toll- og avgiftsdirektoratet
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Gratangen
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Gratangen
Begynner i stillingen
Mandag, 3 oktober, 2016
Ny stilling
Rådmann i Lunner
Stilling i dag
Rådmann i Hjelmeland
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Pleie- og omsorgssjef
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Doktorgradsstipendiat
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016