Rådmann

Hemsedal kommune
Søknadsfrist
5. juni 2017

Hemsedal kommune er ei fjellbygd midt mellom Oslo og Bergen, med om lag 2450 innbyggjarar. Vi er ei bygd i vekst med ung og aktiv befolkning. Bygda har eit rikt og variert kulturliv og gode kommunale tenester med t.d. full barnehagedekning. Vi har ei sterk veksande reiselivsnæring og eit livskraftig landbruk, store urørte naturområde, eit flott alpinanlegg og ei god fiskeelv.

 

Rådmannen har ansvar for å drifte og vidareutvikle kommunen .Han skal samarbeide konstruktivt med engasjerte folkevalde, og om lag 250 dyktige medarbeidarar. Kommunen skal ha gode tenester og vera ein god stad å bu. Kommunestyret har vedteke at kommunen framleis skal vera eigen kommune.

Vi søkjer ein synleg , utviklings- og resultatorientert rådmann som er god til å bygge organisasjonen og leie personalet. Du er tydleg og strukturert, men samstundes samlande og motiverer for å nå felles mål gjennom gode prosessar.

Som rådmann er du ein strategisk og handlekraftig leiar med evne til effektiv gjennomføring av politiske vedtak.

Arbeidsoppgåver

 • Leiing av organisasjonen med fokus på godt samarbeid, strategi, heilskap, endringsleiing og god personalleiing.
 • Effektiv drift og vidareutvikling med fokus på kvalitet og økonomiske rammer.
 • God økonomistyring og rapportering
 • God sakshandsaming og effektiv oppfølging av politiske vedtak
 • Tilrettelegging for samfunns- og næringsutvikling.

Kvalifikasjonar

 • Kompetanse innan personal- og organisasjonsleiing/organisasjonsbygging/ endringsleiing.
 • Leiarerfaring frå offentleg /eller privat verksemd med gode resultat.
 • God kjennskap til kommunal verksemd.
 • Erfaring med overordna planlegging og økonomistyring
 • Personlege eigenskapar

Utdanningsnivå

 • Høgskule/Universitet

Vi ynskjer at du er:

 • Strategisk dyktig med evne til å tenke nytt og langsiktig
 • Tydleg og handlekraftig
 • Ein person med gode relasjon- og kommunikasjonseigenskapar og har godt humør

Vi tilbyr 

 • Ei sentral toppleiarstilling  med stor påverknad på viktige samfunnsoppgåver i nært samspel med politisk nivå
 • Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Dyktige og motiverte medarbeidarar
 • Konkurransedyktig løn og god pensjonsordning i KLP
 • Hjelp til å skaffe bustad  

Andre opplysningar

 • Hemsedal er nynorskkommune 
 • Søkjarlister er i utgangspunktet offentlege
 • Søknader skal registrerast elektronisk på vår webside.

Søknadsinformasjon:

Ved elektronisk søknad vil det automatisk bli generert ein CV utifrå opplysningane som blir lagt inn. Vitnemål og attestar kan lastas opp, og blir da ein del av den elektroniske søknaden, men dei må i tillegg sendast pr. e-post til: postmottak@hemsedal.kommune.no.

Referansar vil bli innhenta.

Vi ser fram til å motta søknaden din, og ynskjer deg velkommen som søkjar her hos oss i Hemsedal kommune.

Intervju kan bli gjennomført siste halvdel av juni 2017.

Søknadsfrist 05.06.2017 Utlyst dato 11.05.2015 Vårref 169

Kontaktperson

Oddvar Grøthe, Ordførar, tlf: 31 40 88 01, mobil: 97 05 88 01, oddvar.grothe@hemsedal.kommune.no

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag
Ny stilling
Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund
Stilling i dag
Senior Adviser i toll- og avgiftsdirektoratet
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Gratangen
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Gratangen
Begynner i stillingen
Mandag, 3 oktober, 2016
Ny stilling
Rådmann i Lunner
Stilling i dag
Rådmann i Hjelmeland
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Pleie- og omsorgssjef
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Doktorgradsstipendiat
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016