Rådmann

Målselv kommune
Søknadsfrist
20. august 2017

Målselv kommune er en levende bygdekommune med i overkant av 6800 innbyggere. Kommunen er kjent for et stort aktivitetstilbud for hele familien, og har en målsetning om å være ledende i Nord-Norge på opplevelsesbasert turisme, spesielt innenfor kultur- og naturopplevelser. Sterke kulturtradisjoner og engasjerte innbyggere kjennetegner Målselv. Næringslivet i kommunen domineres av tjenesteytende næringer, og særlig Forsvaret er viktig. Organisatorisk er Målselv en tonivåkommune, hvor øverste ledelse består av rådmann og to kommunalsjefer. Kommunen er sterk på interkommunalt samarbeid, og har en sentral beliggenhet kommunikasjonsmessig. De siste årene har kommunen hatt en gledelig befolkningsøkning og fokus er nå på en videre positiv utvikling av Målselv! Les mer på www.malselv.kommune.no. 

 

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, med ansvar for samordnet utøvelse av kommunale oppgaver. En viktig oppgave er å lede og sikre en videre positiv utvikling av kommunen gjennom å følge opp og gjennomføre politiske vedtak. Strategisk ledelse, organisasjonsutvikling og økonomistyring vil være prioriterte oppgaver for rådmannsfunksjonen. Likeså gjelder for kommunikasjon og samhandling med innbyggere, næringsliv og øvrige samarbeidspartnere. 

  • Vi ønsker en rådmann med følgende kvalifikasjoner: 
  • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, også lederutdanning 
  • Ledererfaring fra offentlig sektor og/eller privat næringsliv 
  • Erfaring med kommunal økonomi 
  • Innsikt og erfaring fra kommunal virksomhet/offentlig forvaltning og politiske prosesser 
  • Kunnskap om endringsledelse og organisasjonsutvikling 
  • Kunnskap om næringsutvikling


Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Tilsetting vil være på åremål (6 år med mulighet for forlengelse) og skjer etter de vilkår som til en hver tid går fram av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det tas forbehold om at arbeids- og ansvarsområdet kan bli endret som følge av framtidige omstillingsprosesser og kommunereformen. Stillingen som rådmann avlønnes etter avtale. 

Nærmere opplysninger fås ved å kontakte ordfører Nils Ole Foshaug, tlf. 991 63 880 eller Bedriftskompetanse ved Marianne Telle, tlf. 916 94 842 eller Linn Sollund-Walberg, tlf. 990 06 318. 

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall gis en god begrunnelse for dette i søknaden. Iht. Offentlighetlovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere som ber om unntak fra offentlighet vil da bli kontaktet særskilt. 

Søknad registreres på elektronisk på denne side. 

Søknadsfrist: 20. august 2017

Kontaktinfo:

Ordfører Nils Ole Foshaug, telefon 991 63 880
Marianne Telle  Bedriftskompetanse AS, telefon 916 94 842
Linn Sollund-Walberg  Bedriftskompetanse AS, telefon 990 06 318

Søknadsskjema: https://candidate.webcruiter.com/nb-no/Account/SpaLogin?ReturnUrl=%2Fcv%...

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag