Rådmann

Tinn kommune
Søknadsfrist
25. oktober 2017

Tinn kommune har i underkant av 6000 innbyggere og ligger øverst i Telemark med Hardangervidda som nærmeste nabo og Rjukan som kommunesenter. Kommunen har et variert næringsliv, et godt utdanningstilbud og vi kan by på et allsidig tilbud innen kulturliv, idrett og friluftsliv. Reiselivet i kommunen er i sterk utvikling med en rekke enestående attraksjoner. Rjukan er på UNESCO’s verdensarvliste for sin arkitektur og godt bevarte industrihistorie. Tinn skal være en framtidsrettet kommune, og har et godt tjenestetilbud som vi er opptatt av å utvikle videre. Kommunen er IA-kommune, og har om lag 700 medarbeidere. Vår visjon: «Rjukan og Tinn gjør det umulige mulig».

Se mer om oss på www.tinn.kommune.no

Vi søker en drivende, tydelig og samlende leder. Du må klare å bygge tillit og etablere god samhandling, både mot politisk ledelse og øvrige ledelse, overfor de ansatte og deres organisasjoner, og i forhold til eksterne aktører og regionale samarbeidspartnere.  

Videre vil gode faglige vurderinger, solid og faktabasert saksbehandling og videreutvikling av kommunens kompetanse i bredden være viktig for å lykkes i stillingen. God og trygg økonomistyring likeså.  

Kreativitet, løsningsorientering og fokus på smarte, effektive og digitale løsninger vil også være viktig.  

Sentrale oppgaver for ny rådmann vil være:  

 • Kommunal organisering. Ledelse/kommunikasjon/samhandling både internt i administrasjonen, i forhold til de tillitsvalgte og på politisk nivå. Være en god og samlende leder og rollemodell.  
 • Lede/gjennomføre løpende utvikling slik at kommunens driftsnivå hele tiden er tilpasset til de økonomiske rammer. Ha fokus på gode og effektive tjenester til kommunens innbyggere.  
 • Sørge for at saker til politisk behandling blir godt utredet, belyst og konsekvens-utredet og at politiske vedtak blir gjennomført.  
 • Arbeide aktivt for å tilrettelegge for utvikling og at Tinn skal være en «næringsvennlig» kommune. Fokus på omdømmebygging og gode relasjoner overfor omgivelsene, herunder godt og nært samarbeid med nabokommunene.  
 • Bidra til at det etableres gode prosesser, prosedyrer og kontrollrutiner i organisasjonen.

STILLINGENS KRAVPROFIL  

Bakgrunn/ erfaring:

 • Solid ledererfaring fra større kompleks organisasjon. Erfaring fra både privat og offentlig sektor vil være en fordel.  
 • God kjennskap til og helst erfaring fra kommunal organisasjon eller offentlig forvaltning.  
 • Erfaring i å arbeide i forhold til politiske prosesser.  
 • Erfaring med ledelse av prosesser innen effektivisering/endring/utvikling med gode resultater.  
 • Erfaring i arbeid med og overfor tillitsvalgte.  
 • Erfaring med relasjonsbygging, mediekontakt og kunne være synlig i «det offentlige rom».  
 • Nødvendig kompetanse til å ha ansvaret for den overordnede økonomistyringen.  
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og høyere relevant utdanning.  

Lederstil/personlige relasjoner.  

 • Trygg, tydelig, modig, troverdig og synlig som leder både internt og eksternt.  
 • Strukturert og metodisk og med et strategisk perspektiv.  
 • Engasjert, motiverende og en som skaper engasjement. Kontaktskapende, åpen og god på relasjoner.  
 • Løsningsorientert. Handlekraftig og gjennomførings-sterk.  
 • Gode samarbeidsevner; lyttende og involverende, men må også kunne opptre selvstendig med integritet, og kunne ta avgjørelser.  
 • God rollemodell  

For nærmere kontakt om stillingen kontakt gjerne ordfører Bjørn Sverre Birkeland, tlf 911 76 706, eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 25 oktober.

Søk her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag