Rådmann

Sør-Aurdal kommune
Søknadsfrist
25. november 2017

Sør-Aurdal er den sørligste av Valdres-kommunene, og har i overkant av 3000 innbyggere. Bagn er kommune- og handelssenteret. Det er et uttalt politisk mål å sikre og helst øke bosettingen gjennom å videreutvikle kommunesenteret, opprettholde livskraftige bygder, samarbeide med lokalt næringsliv for å sikre arbeidsplasser og tilrettelegge for nye.


Sør-Aurdal er preget av stor dugnadsånd og godt samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. Brukerundersøkelser gir kommunen svært gode tilbakemeldinger på tjenesteleveranse og service. Kort avstand til Osloområdet (ca. 16 mil langs E 16) gjør kommunen attraktiv for hyttebygging. Antallet hytter er ca. 3500, og det er stor byggeaktivitet i flere områder. Sør Aurdal kommune har 280 årsverk og et årlig driftsbudsjett på 280 mill kroner. Administrativt drives organisasjonen etter en såkalt to-nivåmodell, og politisk er det kun lovpålagte organer, dvs. ingen faste komiteer eller hovedutvalg. Se mer om oss på www.sor-aurdal.kommune.no

 

Vi søker en offensiv, tydelig og samlende leder. Gjensidig tillit og god samhandling med politisk ledelse, egen organisasjon og de ansatte og deres organisasjoner er avgjørende for å lykkes i stillingen. Det samme er evne til god og konstruktiv dialog med næringsliv, andre kommuner og regionale samarbeidsfora.  

Videre er vi opptatt av solid og faktabasert saksbehandling og trygg økonomistyring. Kreativitet, gjennomføringsstyrke og fokus på fremtidsrettede og effektive løsninger vil også være viktig.  

Sentrale oppgaver for ny rådmann vil være:  

 • Være en stødig og samlende leder og rollemodell  
 • Lede/gjennomføre løpende utvikling slik at kommunens driftsnivå hele tiden er tilpasset de økonomiske rammer. Ha fokus på gode og effektive tjenester til kommunens innbyggere  
 • Sørge for grundig utredning av saker til politisk behandling, og at vedtak blir iverksatt  
 • Arbeide aktivt for å bidra til utvikling, og at Sør- Aurdal skal være en «næringsvennlig» kommune

Bakgrunn/ erfaring  

 • Solid ledererfaring. Erfaring fra både privat og offentlig sektor er ønskelig  
 • Erfaring i å arbeide i forhold til politiske prosesser, samt ledelse av prosesser innen effektivisering/endring/utvikling med gode resultater  
 • Erfaring med relasjonsbygging, mediekontakt og kunne være synlig i «det offentlige rom»  
 • Nødvendig kompetanse til å ha ansvaret for den overordnede økonomistyringen  
 • Høyere relevant utdanning

Personlige egenskaper  

 • Tydelig, modig, og synlig som leder, både internt og eksternt  
 • Analytisk og metodisk, og med et strategisk perspektiv  
 • Motiverende og en som skaper engasjement  
 • Lyttende og involverende, men må også kunne opptre selvstendig og med integritet  

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte ordfører Kåre Helland, tlf  61 34 85 08 / 48 03 31 40 eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91 72 96 82.  

Tilsetting i h.h.t. det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk.  

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 25. november 2017.

Stillingen har saksnr 17/2054.

Søk på stillingen


 

 

 

 

 

 

 

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017