Rådgiver utredning og analyse

BDO
Søknadsfrist
24. februar 2017

BDOs avdeling for utredning og analyse er i vekst og vi ønsker å styrke oss med flere dyktige kollegaer. Våre tjenester er utviklet for å ivareta de særskilte utfordringer som oppstår i grenseflaten mellom samfunn og næring, og favner tjenesteområder innenfor styring og kontroll på den ene siden, og utviklingsprosesser på den andre siden. Vi bistår med utrednings- og analysestøtte innenfor en rekke fagområder, herunder f.eks.:

  • Økonomi- og virksomhetsstyring
  • Organisasjonsformer, arbeidsprosesser og styringsmodeller
  • Eierstrategi og valg av selskapsformer
  • Utskillelse av offentlig eiet virksomhet
  • Tilsyn og tilskuddsforvaltning
  • Risikostyring og risikoanalyser
  • Kvalitetssikring og internkontroll
  • Endringer i lover, forskrifter og regelverk
  • Offentlig kjøp, herunder problematikk vedrørende ulovlig kryssubsidiering og statsstøtte
  • Avanserte finansielle analyser

Er du ung, akademisk interessert og genuint opptatt av kvalitet i samfunnsutviklingen?  Mer enn du er opptatt av din egen suksess? Er du grundig og nøyaktig, men samtidig nysgjerrig og modig?

Da kan du være den rette kandidaten for oss.

Du har en brennende interesse for samfunnsorganisasjoner; både offentlige, ideelle og private, og deres plass i det norske samfunnet.

Du er ikke opptatt av å jobbe innenfor en avgrenset arbeidsbeskrivelse. Du lykkes best når du kan jobbe med utviklingsprosesser mot mange ulike fagområder. Du vet hva du brenner for å få til, og du ønsker å ta ansvar for å få til dette.

Du liker å arbeide med både tekst og tall, har økonomi i fagkretsen og forstår hvordan offentlige rammevilkår påvirker det statlige og kommunale tjenestetilbudet.

Det er ingen forutsetning, men en fordel at du har bakgrunn og erfaring med kjøp av tjenester fra eller levering av tjenester innenfor ovennevnte sektorer. Videre vil erfaring fra økonomistyring, internrevisjon, eller implementering av statlige regnskapsstandarder (SRS) være en fordel, men ingen forutsetning.  

Vi søker deg som ønsker faglige utfordringer i et kunnskapsrikt og spennende arbeidsmiljø. Vil du være med på laget? Se fullstendig stillingsutlysning på Finn.no og våre nettsider www.bdo.no for mer informasjon.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Inger-Johanne Weidel (Senior manager, Utredning og analyse) e-post: inger-johanne.weidel@bdo.no og mobil: 924 84 743: eller Torunn Fjermestad (HR-konsulent) e-post: torunn.fjermestad@bdo.no mobil: 908 86 851

Søknadsfrist: 24. februar

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Ny stilling
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Stilling i dag
Rådmann i Bardu
Ny stilling
Fylkesrådmann for Trøndelag
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag
Ny stilling
Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund
Stilling i dag
Senior Adviser i toll- og avgiftsdirektoratet
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Gratangen
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Gratangen
Begynner i stillingen
Mandag, 3 oktober, 2016
Ny stilling
Rådmann i Lunner
Stilling i dag
Rådmann i Hjelmeland
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Pleie- og omsorgssjef
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Ny stilling
Rådmann
Stilling i dag
Doktorgradsstipendiat
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Begynner i stillingen
Mandag, 1 august, 2016