Grip sjansen før eldre­bølgen

Fredag, 23 september, 2016 - 11:11
Kommentar
Å få bygd nok plasser blir neppe hovedproblemet i møtet med eldrebølgen, men å finne kvalifisert personell og penger til å lønne dem.

Vi må ha fornyelse

Fredag, 23 september, 2016 - 11:10
Leder
Viktig og spennende forsking på lokalpolitisk lederskap sparkes nå i gang, under ledelse av professor Signy Irene Vabo ved Universitetet i Oslo. 

Regjeringen vil styrke elevenes rettig­heter

Torsdag, 22 september, 2016 - 10:16
Debatt
Ingen skal kunne snu seg vekk, si at de ikke visste eller la være å gripe inn når barn blir mobbet. Derfor endrer vi loven.

Kommentar

Krevende balanse­kunst

I kommunereformen settes fylkesmennenes balansekunster på harde prøver. De har vært en viktig brikke i regjeringens politiske strategi.

Kronikk

«Jeg har ikke gjort noe galt!»

Hvitsnippforbrytere mener sjelden de har gjort noe galt. Risiko for oppdagelse er derfor viktig i bekjempelsen av slik kriminalitet. Her har kontrollutvalget en viktig rolle.

Vinn eller forsvinn

Onsdag, 21 september, 2016 - 09:46
Debatt
Annethvert firma, organisasjon eller kommune har samspill som en av sine verdier. Det høres så modent, et strøk av noe feminint, og klokt ut. Så lett og greit, liksom. 

Et grep mot overgrep

Tirsdag, 20 september, 2016 - 13:59
Debatt
Vi trenger samepolitikk for det som er intimt og vanskelig.

Gi norsk­lærarane tid til å gjere jobben

Mandag, 26 september, 2016 - 12:02
Debatt
Skolane slit med utbrende norsklærarar som er kvalifiserte, men ikkje lenger vil undervise i faget.

Noe må de tåle

Fredag, 16 september, 2016 - 10:31
Leder
Nedturen har vært tung for flere ordførere som har vært nødt til å gå av etter valg.

«Jeg har ikke gjort noe galt!»

Torsdag, 22 september, 2016 - 10:16
Kronikk
Hvitsnippforbrytere mener sjelden de har gjort noe galt. Risiko for oppdagelse er derfor viktig i bekjempelsen av slik kriminalitet. Her har kontrollutvalget en viktig rolle.

Byråkrati­reform eller styrket lokal­demokrati?

Tirsdag, 13 september, 2016 - 12:36
Debatt
Vi holder oss med mer lover, forskrifter og byråkratiske ordninger enn vi har bærekraft til. Men svaret må ikke være å svekke de kommunale og regionale folkevalgte nivåene som politiske arenaer.

Lov­endring vil svekke elevenes rettig­heter

Torsdag, 15 september, 2016 - 09:19
Debatt
Elevens rettigheter nedprioriteres i regjeringens forslag til lovendring om mobbing. Årsaken synes å være at skolelederne synes dagens regler er for krevende.

Krevende balanse­kunst

Fredag, 16 september, 2016 - 10:23
Kommentar
I kommunereformen settes fylkesmennenes balansekunster på harde prøver. De har vært en viktig brikke i regjeringens politiske strategi.

Den store komm­unale BPA-bløffen

Mandag, 12 september, 2016 - 09:59
Debatt
Et enstemmig storting rettighetsfestet BPA. Nå er stortingspolitikerne maktesløse tilskuere til at kommunene boikotter og raserer BPA. Argumentet er økonomi – det blir for dyrt. Dette er tidenes bløff!

Gode tider for lokale leverandører

Fredag, 9 september, 2016 - 08:54
Kommentar
Hele 40 prosent av oppdragene kommunene setter ut til private, gjøres av lokale leverandører. Når skal ordføreren bli fornøyd med den lokale andelen?

Mer makt til politikerne?

Fredag, 9 september, 2016 - 08:55
Leder
Hva er viktigst: Innbyggernes mulighet til innsyn og debatt, eller større mulighet for folkevalgte til å få informasjon – mot taushetsplikt? 

Lobbyismen må være åpen

Torsdag, 15 september, 2016 - 09:20
Kronikk
Lobbyisme og påvirkning kan innebære demokratiske utfordringer. Hver kommune bør ha høy bevissthet rundt dette.

Modig om fylkes­kommunen

Torsdag, 8 september, 2016 - 09:04
Debatt
Fylkeskommunen er en bremsekloss for utvikling i kommunene. Slik skal det ikke oppleves.

Kulturtilbudet til de unge må sikres

Onsdag, 7 september, 2016 - 10:51
Debatt
Når kommunene blir slått sammen, blir det viktig å diskutere hvordan det tjenestetilbudet kan bedres, uten at vi mister det som fungerer godt i dag.

Kommune­reformen bør skape trivsel

Torsdag, 8 september, 2016 - 08:59
Debatt
Arbeidet med kommunereformen bør gå over to valgperioder og være trivselsskapende.

Lokalt trafikk­sikringsarbeid nyttar

Torsdag, 8 september, 2016 - 08:59
Debatt
No er tida inne for å sette trafikksikringsarbeidet på dagsordenen i kommunen din.

De nye selvbyggerne

Torsdag, 8 september, 2016 - 09:00
Kronikk
Det er mulig: Sentralt i Trondheim er det bygd fem familierekkehus til en pris av 3 millioner kroner. Totalt.