Gode vann- og avløps­anlegg er en samfunnsoppgave

Tirsdag, 30 august, 2016 - 11:22
Debatt
Det er feil at skader etter vann på grunn av for dårlig vedlikehold overlates til den enkelte innbygger og forsikringsselskapene. Vi må forebygge.

Oslo lager taxi­trøbbel for alle kommuner

Mandag, 29 august, 2016 - 14:30
Debatt
En konsekvens av Oslo kommunes rigide restriksjoner mot nyetableringer i drosjemarkedet, kan bli at alle kommuner mister muligheten til styre sine lokale drosjemarkeder.

Tell til ti

Fredag, 26 august, 2016 - 08:38
Kommentar
Alle som kan telle til ti, ser at det ikke blir noen storregion rundt Oslo, og trolig heller ikke på Vestlandet. 

Kommentar

Politisk bransje­treff uten kommuner

Kommunetopper bør plotte Arendalsuka inn i kalenderne sine.

Kronikk

Skredder uten tråd?

Kommunene spiller en sentral rolle i integreringsarbeidet. Men hva skal til for å lykkes? Og har de verktøyet de trenger for å gjøre en god jobb?

Anbuds­grense kan gi problemer

Torsdag, 25 august, 2016 - 09:13
Leder
Kommunale innkjøpere jubler over nye anbudsgrenser, men endringen vil gjøre det vanskeligere å kontrollere at innkjøpene er etiske.

Hva skal kommunen være?

Torsdag, 25 august, 2016 - 09:14
Debatt
Norske kommuner kan hente inspirasjon fra Danmark, der det pågår mye arbeid med å trekke innbyggerne med.

Fylkes­keiserne uten klær

Onsdag, 24 august, 2016 - 09:40
Kronikk
Hvorfor har vi fylkespolitikere, egentlig?

Ingen region­reform uten Oslo

Fredag, 19 august, 2016 - 10:18
Debatt
Hva som skjer med Oslo, er avgjørende for om vi får en framtidsrettet regionreform for det sentrale Østlandet.

Reformen gir by­utvikling i feil retning

Torsdag, 18 august, 2016 - 08:24
Debatt
Det ser ut som vi er i ferd med å få en ny type byer, der sentrumskommunen ikke slår seg sammen med sine nærmeste forstadskommuner, men med mer perifere kommuner.

Politisk bransje­treff uten kommuner

Onsdag, 24 august, 2016 - 14:03
Kommentar
Kommunetopper bør plotte Arendalsuka inn i kalenderne sine.

Skredder uten tråd?

Torsdag, 25 august, 2016 - 09:15
Kronikk
Kommunene spiller en sentral rolle i integreringsarbeidet. Men hva skal til for å lykkes? Og har de verktøyet de trenger for å gjøre en god jobb?

Stort ansvar på fylkene

Fredag, 19 august, 2016 - 10:18
Leder
Høsten tegner til å bli en svært spennende periode både for kommunene og fylkeskommunene. 

Byreform kan bli neste skritt

Fredag, 19 august, 2016 - 10:17
Kommentar
Kommunereformen kan bli spisset inn mot byområdene i neste stortingsperiode. 

Mælands ansvar for de ideelle

Onsdag, 3 august, 2016 - 08:55
Debatt
Hvem næringsminister Monica Mæland velger å lytte til i tiden framover, kan få stor betydning for de ideelle aktørene i helse- og omsorgssektoren. Vi som jobbet med lov om offentlige anskaffelser i Stortinget før sommeren, skal i alle fall følge godt med. 

Hvordan skal vi fore­bygge terror?

Torsdag, 4 august, 2016 - 13:31
Kronikk
Når friheten er under angrep, kan vi ikke svare med å ta friheten fra enkeltgrupper i samfunnet. Når demokratiet er under angrep, kan vi ikke svare med udemokratiske holdninger og regler.

Norge valgte de ideelle

Onsdag, 6 juli, 2016 - 08:39
Debatt
Vi trenger en forskrift der kontrakter innen helse- og sosialfeltet fortsatt kan reserveres for ideelle aktører, på gitte vilkår.

Norske kommuner kan bli digi­tale sinker

Torsdag, 7 juli, 2016 - 13:55
Debatt
Debatten om kommunesammenslåing har vært dominert av mye følelser og lite fakta. Det at vi er midt inne i den fjerde industrielle revolusjon, og at ordet digitalisering ikke er nevnt, er ubegripelig.

Vennskap i vår digitale tid

Torsdag, 18 august, 2016 - 08:24
Kronikk
Selv om unge i dag sitter mer hjemme, lever vennegjengen i beste velgående. Også forholdet mellom foreldre og barn synes å ha styrket seg.

Velger vi fram­tidens avfalls­løsninger?

Onsdag, 6 juli, 2016 - 08:40
Debatt
Det er på tide å tenke nytt når avfall i byer og fortettingsområder skal samles inn. Flere må bidra for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Tapte jorde

Onsdag, 10 august, 2016 - 12:30
Kronikk
Om norsk jordbruk skal halde oppe sjølvforsynings-grada, ja, endå auke produksjonen, trengst det ei nysatsing og ei styrking av den landbruksfaglege kompetansen i kommunane.

Når var du sist i en nasjonalpark?

Tirsdag, 5 juli, 2016 - 09:55
Kronikk
Med god tilrettelegging kan våre nasjonalparker brukes enda mer enn i dag.