Varsleren ikke eneste taper

Fredag, 21 oktober, 2016 - 10:09
Kommentar
«Varslerne taper alltid», sa sjefen, da en av varslerne i Fredrikstad ble innkalt etter å ha sagt fra om kritikkverdige forhold. Men den største taperen kan være tilliten til kommunen.

Hår­reisende hørings­svar

Fredag, 21 oktober, 2016 - 10:10
Leder
For oss som er opptatt av levende lokaldemokrati, er det opprørende at høringsuttalelser fra Kommune-Norge støtter kommunelovutvalgets forslag om å gi folkevalgte innsyn i interne dokumenter mot taushetsplikt.

Varsling – råd og advarsler

Torsdag, 20 oktober, 2016 - 09:29
Debatt
For å komme unna mange av problemene med varsling, er det best med en nøytral, utenforstående instans som man kan varsle til.

Kommentar

Harde ord mot ny mobbelov

Kunnskapsministeren vil gjøre noe med det at mange elever våkner med en klump i magen hver dag, fordi en ny dag med vonde blikk og ord venter på skolen. Men kritikken hagler mot forslaget til ny mobbelov.

Kronikk

Gale, men godt for noko?

La det vere sagt; eg har lita tru på Sanner og hans ihuga fylkesmannsvenner sin iver etter å lage størst mogleg kommunar og fylkjer her i landet.

Harde ord mot ny mobbelov

Tirsdag, 18 oktober, 2016 - 08:06
Kommentar
Kunnskapsministeren vil gjøre noe med det at mange elever våkner med en klump i magen hver dag, fordi en ny dag med vonde blikk og ord venter på skolen. Men kritikken hagler mot forslaget til ny mobbelov.

Siste sjanse

Mandag, 17 oktober, 2016 - 08:06
Leder
Fylkesmennene har lagt fram forslag som medfører til dels betydelige endringer på kommunekartet. Nå løper tiden ut for kommunene til å finne gode alternativer selv.

Gale, men godt for noko?

Torsdag, 20 oktober, 2016 - 09:25
Kronikk
La det vere sagt; eg har lita tru på Sanner og hans ihuga fylkesmannsvenner sin iver etter å lage størst mogleg kommunar og fylkjer her i landet.

Varsler­vernet og ytrings­friheten er under press

Torsdag, 13 oktober, 2016 - 08:10
Debatt
Regjeringen ønsker å styrke vernet av varslerne. Det er bra. Men forslaget til lovendringer er for puslete og har et for snevert utgangspunkt.

Ren flaks er under­vurdert

Mandag, 17 oktober, 2016 - 08:06
Kommentar
Om det virkelig blir god økonomi også neste år, er antakelig flaks den viktigste forklaringen.

Vi streiker mot KS Bedrift

Onsdag, 12 oktober, 2016 - 13:42
Debatt
KS Bedrift ønsker å ligge på lovens minstekrav for avspasering. Men det er ingen automatikk i at tariffavtalene skal ligge der.

Streik er feil virke­middel

Onsdag, 12 oktober, 2016 - 11:06
Debatt
EL og IT Forbundet trapper opp streiken i energisektoren. Forbundet streiker av årsaker som framstår som meningsløse. 

Blir det meir bygging i 100-metersbeltet?

Tirsdag, 11 oktober, 2016 - 16:11
Kronikk
Kommunane skal få større makt i dispensasjonssaker. Gir det ein snarveg for store tiltak i standsona?

Stopp diskrimi­neringen!

Tirsdag, 11 oktober, 2016 - 16:11
Debatt
Rettighetene til barn med utviklingshemning respekteres ikke. Dette er ett av de mest skremmende funnene i utredningen om utviklingshemmetes levekår. 

En pille er ikke nok

Torsdag, 13 oktober, 2016 - 08:25
Kronikk
En «pille» til helse- og omsorgspersonell i form av økt kompetanse kan gi god effekt hos pasienten, men ikke uten flere tiltak.

Budsjettkutt for distriktene

Fredag, 7 oktober, 2016 - 11:42
Kommentar
Kommunene får samlet sett mer penger neste år, men mange taper på det nye inntektssystemet. Distriktspolitikken kuttes kraftig.

Trenger komm­unene Smart­City-strategier?

Fredag, 7 oktober, 2016 - 08:26
Debatt
Når SmartCity-arbeidet i kommunene innebærer både digitalisering, teknologi og svevende, overordnete strategier, blir det fort lite konkret.

Kommune­reformen – hva nå?

Fredag, 7 oktober, 2016 - 08:27
Debatt
Reformen skaper et tidsvindu der kommuneorganisasjonen er langt mer mottakelig for omfattende endringer. Dette kan være prosesser som burde vært gjennomført uansett.

Når staten vil ha endringer

Torsdag, 6 oktober, 2016 - 09:00
Kommentar
Når det statlige embetsverket gir sin mening om kommunestrukturen, er det ingen overraskelse at lokaldemokrati og folkeavstemninger blir nedprioritert.

Fortsatt uklart

Torsdag, 6 oktober, 2016 - 09:01
Leder
Helseminister Bent Høie (H) ser ut til å lytte til kritikken når han nå utsetter omleggingen av ordningen med investeringstilskudd til sykehjem og boliger med heldøgns omsorg.

Byplan­legging ved et vann­skille

Onsdag, 5 oktober, 2016 - 10:06
Debatt
Kommuner og private utbyggere må planlegge for langt mer nedbør om ikke lokal infrastruktur skal drukne i globale klimaendringer året rundt.

Arbeids­mengden i norskfaget

Onsdag, 5 oktober, 2016 - 10:06
Debatt
Norskfaget er omfattende, men Noregs Mållag er likevel på villspor når de foreslår å redusere årsrammen.