Debatt

Problematisk haste­vedtak om vann­skuter

Debatt. Det er prisverdig at regjeringen vil overføre ansvar for naturressurser til kommune. Men å oppheve sentrale forskrifter uten tid til lokale forberedelser, er ikke måten å gjøre det på. 
21.6 2017 08:02

Ti bud for innovasjon i kommunene

Debatt. Vi arbeider med innovasjon i norske kommuner, og ser at det foregår mye godt og spennende. Samtidig går det trått noen steder.
20.6 2017 08:30

Klimatilpasning i front

Debatt. Trondheim kommune ligger i front i arbeidet med å beskytte seg mot klimaendringer. Det vil både byens innbyggere og andre kommuner nyte godt av. 
19.6 2017 08:34

«Fake news» har nådd Lenvik kommune

Debatt. Det er både betenkelig og bekymringsfullt når lederen av det øverste politiske organet erklærer en anerkjent og riksdekkende avis som «fake news».
8.6 2017 15:33

Vi skal bli én av de mest inno­vative regionene

Debatt. Innovasjon og nyskaping er avgjørende for å sikre bærekraftig vekst i en tid med store endringer i norsk økonomi.
6.6 2017 09:46

Mer innflytelse til kommunen

Debatt. Norge har en lang kyst. Behovet for å regulere bruken av vannscooter er ikke nødvendigvis det samme i Lillesand som i Lyngen. Derfor bør den enkelte kommune få gjøre dette selv. 
6.6 2017 08:59

Digitalisering – ikke bare et spørsmål om penger

Debatt. Uten vilje og evne til å omstille seg, blir det umulig å realisere gevinstene den digitale omstillingen skal gi.
30.5 2017 10:32

Er drift og ved­like­hold ute av kontroll?

Debatt. Jevnlig ser vi i mediene at offentlige bygg forfaller. Sykehus, skoler, barnehager og Forsvaret må stenge av arealer, fasader faller i hodet på folk på gata. Hva er det som svikter?
29.5 2017 08:07

Forenkling for vanskelig?

Debatt. Det er stor enighet i rikspolitikken om å forenkle og avbyråkratisere, men det kommer likevel nye ordninger som gir mer byråkrati.
19.5 2017 08:35

Terreng­sykkel­turismen må være bære­kraftig

Debatt. Reiselivsbransjen og kommunene ser store muligheter i sykkelturister på norske stier. Trysil meldte nylig at sykkelturismen har skapt 70 nye arbeidsplasser. Men er vi forberedt på et mulig storinnrykk? 
11.5 2017 09:24