Debatt

Stor bekym­ring – lite action

Debatt. Nå trenger vi et sykepleierløft som gjør det mer attraktivt å bli og forbli sykepleier.
24.2 2017 08:51

Utflytting av arbeids­plasser – det riktige grepet?

Debatt. Regjerings ferske utspill om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo har flere gode sider regionalpolitisk, om enn ikke for dem som berøres direkte.
22.2 2017 09:34

Staten må følge opp folke­lig engasje­ment

Debatt. Den døde hvalen med 30 plastposer i magesekken vekker et enormt miljøengasjement. Når miljøproblemene blir så konkrete og synlige, vil folk bidra med egen innsats.
22.2 2017 09:08

Matrikkellova må reviderast

Debatt. Matrikkellova (§ 32) medfører offentleg åger, fjern heimelen! Gjer matrikkelen rettsgyldig! Sats på fullført sakshandsaming!
20.2 2017 08:35

Barn trenger politikere som bryr seg

Debatt. Politikerne trenger hjelp til å gjøre jobben sin. Da kan vi få et enda bedre barnevern.
17.2 2017 08:20

Allmenningens tragedie

Debatt. Allmenningens tragedie i dagens Norge er at enhver økonomisk avgjørelse får en menneskelig konsekvens.
13.2 2017 10:12

Kommunal felles­forvaltning – et alter­nativ til stor­region

Debatt. Stortingsflertallet har tro på Trøndelags-modellen, men vil den gi en god løsning på Østlandet? En ny type lovregulert kommunal fellesforvaltning kan være svaret her.
13.2 2017 10:12

Det er nå det gjelder for samiske språk

Debatt. Til tross for 25 år med samelov og språkregler, har vi ikke fått den forventete økningen i samiske språkbrukere. Derfor må vi sette inn et krafttak for samiske språk nå. 
10.2 2017 08:21

Hver mann sin forvaltnings­enhet

Debatt. Å slå sammen kommuner i Norge er pragmatisk og som regel lurt. Forvaltningsenheter bør endres i takt med teknologi, demografi og infrastruktur, men folk er jo så veldig opptatt av navn og tilhørighet. 
2.2 2017 08:54

Hvordan kan vi best mobil­isere frivillige?

Debatt. En del kommuner rekrutterer frivillige selv, uten å forholde seg til en organisasjon. Det tror vi er uheldig og for kortsiktig tenkt.
31.1 2017 08:39