Debatt

KS spør – men hvem er det som svarer?

Debatt. Svarer lokalpolitikeren som lærer eller arbeidsgiver når KS spør om mål og strategi før forhandlingene om arbeidstidsavtalen for undervisningspersonell?
17.3 2017 08:38

Bedre regel­verk gir færre vann­skader

Debatt. Klima- og miljødepartementet må få opp tempoet i arbeidet med å tilpasse regelverket til et klima i endring!
13.3 2017 08:55

Reformen på­virker også de kirke­lige felles­rådene

Debatt. Kommunereformen skaper endringer for kirkelige fellesråd og deres ansatte, og sammenslåingen har mange likhetstrekk med sammenslåing av kommunene.
7.3 2017 15:18

Asker er et forbilde

Debatt. Noen må være først, og det koster litt mer å gå foran. Derfor er det viktig å støtte opp om de som faktisk gjør det.
6.3 2017 08:27

Makts­predning for fram­tidens Norge

Debatt. Det er sunt for et land at ikke all makt er samlet i hovedstaden. Omgivelser farger våre beslutninger, og en utfordring ser gjerne annerledes ut i Kirkenes enn i Lindesnes.
6.3 2017 08:27

Barne­trygd virker mot barne­fattig­dom

Debatt. Det er godt at vi har en mann som Kåre Willoch, som ihuga forsvarer barnetrygden som en universell ordning.
27.2 2017 08:39

Stor bekym­ring – lite action

Debatt. Nå trenger vi et sykepleierløft som gjør det mer attraktivt å bli og forbli sykepleier.
24.2 2017 08:51

Utflytting av arbeids­plasser – det riktige grepet?

Debatt. Regjerings ferske utspill om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo har flere gode sider regionalpolitisk, om enn ikke for dem som berøres direkte.
22.2 2017 09:34

Staten må følge opp folke­lig engasje­ment

Debatt. Den døde hvalen med 30 plastposer i magesekken vekker et enormt miljøengasjement. Når miljøproblemene blir så konkrete og synlige, vil folk bidra med egen innsats.
22.2 2017 09:08

Matrikkellova må reviderast

Debatt. Matrikkellova (§ 32) medfører offentleg åger, fjern heimelen! Gjer matrikkelen rettsgyldig! Sats på fullført sakshandsaming!
20.2 2017 08:35