Debatt

Økt tillit til kommunen

Debatt. En tillitsskapende forvaltning betyr ikke minst at innbyggerne har tillit til sin kommune. Helsepolitisk barometer publiseres hvert år og viser en del av dette tillitsbildet.
Publisert i dag, kl. 8.38

Høyhus­skrekk i Oslo og Akershus

Debatt. Alle vil ta del i godene ved å bo i byen, men ingen vil ta belastningen ved vekst og fortetting. Mest av alt vokser hovedstadsregionen. Da må vi finne oss i å bo tettere – og høyere.
26.4 2017 08:52

Varsling er symptomet – syk­dommen er lederen

Debatt. Oppdager man en leder som «pisser oppover, stikker sidelengs og sparker nedover» – ikke pek på andre eller lat som ingenting, men gjør noe.
10.4 2017 09:25

32.000 uten dagtilbud

Debatt. Erfaringene med å overlate til kommunene å bygge ut dagaktivitetstilbud, er nedslående. Personer med demens bør få en individuell rett til aktivitetstilbud på dagtid.
7.4 2017 08:40

Aviser, arkiv og lokal­demokrati

Debatt. Når kommunene ikke journalfører dokumenter etter reglene, blir en av bærebjelkene i lokaldemokratiet borte.
4.4 2017 10:27

Små forskere, store spørsmål

Debatt. Realfag i barnehagen er ikke farlig. Det er mer risikabelt i å undervurdere barns nysgjerrighet.
3.4 2017 09:57

Eldre­omsorga: Er det grunn til uro?

Debatt. Som representant for etterkrigsgenerasjonen si eldrebølge, som nå truar med å skylje inn over velferdsstaten, må eg erkjenne: Eg har begynt å tvile.
31.3 2017 08:12

Likeverdige helse­tjenester – en politisk utopi?

Debatt. På tross av bred politisk enighet om at alle skal ha tilgang til et likeverdig helsetilbud, viser våre undersøkelser at dette ikke er tilfelle. 
27.3 2017 08:55

KS spør – men hvem er det som svarer?

Debatt. Svarer lokalpolitikeren som lærer eller arbeidsgiver når KS spør om mål og strategi før forhandlingene om arbeidstidsavtalen for undervisningspersonell?
17.3 2017 08:38

Bedre regel­verk gir færre vann­skader

Debatt. Klima- og miljødepartementet må få opp tempoet i arbeidet med å tilpasse regelverket til et klima i endring!
13.3 2017 08:55