Debatt

Utsatte barn trenger ikke god­hets­idioti

Debatt. Kommunalt godhetsidioti, i form av standardiserte lovbrudd og dårlig faglig skjønn, undergraver gode intensjoner i arbeidet for utsatte barn.
Publisert i dag, kl. 9.32

Oppgradering haster

Debatt. Flomskadene på Sørlandet viser at det haster med å tilpasse Norge til klimaendringene. Dessverre ser politikerne ut til å være for opptatt av å klippe snorer til å legge tilstrekkelig vekt på vedlikehold og oppgradering.
20.10 2017 11:11

Fastlege­ordningen er i ferd med å rakne

Debatt. Kollapser fastlegeordningen, vil det ramme hele helsevesenet. Kommunen som ansvarlig forvaltningsorgan, blir medansvarlig.
13.10 2017 08:37

God mat­omsorg er nøkkelen til mat­lyst

Debatt. Det er økende interesse for mattilbudet på sykehjemmene, men fortsatt er det en lang vei å gå.
10.10 2017 09:56

Gjenopprett tilliten!

Debatt. Det er ikke mulig for noen å ha en revisor man ikke har tillit til.
6.10 2017 08:55

Kommune­revisjonen i kryss­press

Debatt. Styret for den interkommunale kommunerevisjonen i Hallingdal og Valdres ser med bekymring på det bildet av revisjonen som er blitt tegnet av avisene Valdres og Kommunal Rapport.
6.10 2017 08:55

Trygt å ytre seg kritisk

Debatt. Det er gledelig at KS’ veileder om ytringsfrihet og varsling får så mye oppmerksomhet, men det er behov for å oppklare noen misforståelser.
29.9 2017 11:18

Veileder med noen mangler

Debatt. I en veileder om varsling bør det framkomme at utfordringen er at for mange vender ryggen til kritikkverdige forhold og lar være å varsle. 
22.9 2017 11:33

Skyt ikke på pianisten – han spiller bare etter notene!

Debatt. Det var åpenbart da barnehageforliket kom i 2003, at mulighetene for store fortjenester for private var der.
18.9 2017 08:27

Kommunene må gå foran med utslipps­kutt

Debatt. Veien til Stortingets vedtatte utslippskutt går gjennom energioppgraderende passivtiltak i bygg, ikke passive norske kommuner.
13.9 2017 08:12