Kronikk

Tidsbruken hemmer inno­vasjon

Kronikk. Anskaffelser i det offentlige tar så lang tid at det setter digitaliseringsmålene i fare. Innovative ideer bør være i produksjon senest tre–seks måneder etter ideen oppsto.
19.5 2017 08:36

Regional mot­makt – regional av­makt

Kronikk. Finst det ein reell politisk vilje til å fylle dei nye regionane med innhald?
12.5 2017 08:35

Kultur som om­stillings­kraft

Kronikk. Vi må slutte å tenke at byen må ha mest mulig grøntarealer og heller satse på det som skaper en by og byrom med kvalitet.
5.5 2017 08:36

Boligutvikling – ikke en sak for markedet alene

Kronikk. Skal vi få gode boligområder, trenger vi modige kommuner og politikere som tør tenke langsiktig, basert på kunnskap om hva som bidrar til livskvalitet og trivsel.
28.4 2017 08:39

Æreskultur må ikke hindre jobb

Kronikk. Noen unge innvandrere får problemer fordi de tar jobber andre mener er i strid med deres religion. Disse ungdommene fortjener ros, ikke hets.
20.4 2017 08:11

Hva skal barne­vernet være?

Kronikk. Norsk barnevern kritiseres for å gjøre for lite, for mye og for maktmisbruk. Svaret må være å satse på å videreutvikle en kompetent tjeneste og å gi den støtte. 
7.4 2017 08:41

Skinndemokrati i praksis

Kronikk. – Få ungdomsråd fungerer, hevdet Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner i 2010. Sju år er gått – og påstanden står seg altfor godt.
30.3 2017 08:04

Eiendoms­ledelse må være tverr­faglig

Kronikk. Tverrfaglig eiendomsledelse er nødvendig for å bevare, utvikle eller videreutvikle eiendom. Det må også ledelse til for å forhindre negativ endring av eiendommene. 
24.3 2017 08:05

Når bekymring blir diskriminering

Kronikk. Kan barnehagen eller skolehelsetjenestens mistanke om kjønnslemlestelse og påfølgende bekymringsmelding til barnevernet innebære ulovlig etnisk diskriminering?
24.3 2017 08:05

Bygger vi gårs­dagens velferds­løsninger?

Kronikk. Kommunene må planlegge slik at vi om 20 år ikke sitter med flunkende nye omsorgsbygg som vi ikke har lyst til å bo i eller råd til å bemanne opp.
17.3 2017 08:38