Kronikk

Staten skaper for­skjeller i eldre­omsorgen

Kronikk. Det som i størst grad påvirker variasjonen i andelen eldre som mottar tjenester, er kommunens inntekt.
21.8 2017 09:59

Uklare valgkampbudskap

Kronikk. Ap og Høyre sliter med å gi tydelige helse- og omsorgsløfter. Én av årsakene er at de må styre kommunene for å få gjort noe, men ikke tør å gjøre det.
18.8 2017 14:15

Personlig egnet­het – en vanskelig vurdering

Kronikk. For stor vekt på «personlig egnethet» er en feil som ofte går igjen ved tilsettinger som klages inn for Sivilombudsmannen.
10.8 2017 08:45

Lokalpolitikk i storm og stille

Kronikk. For mykje semje og for mykje strid kan på kvar sin måte skade lokaldemokratiet.
9.8 2017 08:06

Skjønns­vurderinger ble avgjørende

Kronikk. Kommunereformen viser at hvem som er fylkesmann, har stor betydning for beslutningene embetet fatter. Det er et paradoks i et demokratisk system.
8.8 2017 13:53

Vi trenger mer ledelse og mindre styring

Kronikk. Framtidsbildet i helse- og omsorgstjenesten innebærer at hva som er god ledelse, må vies større oppmerksomhet.
7.8 2017 08:04

Eldre taper kampen om helse­kroner

Kronikk. Det er på tide å spørre om nedleggingen av faste sykehjemsplasser har gått for langt. Er vi i ferd med å komme dit at fast plass er forbeholdt de heldige?
1.8 2017 09:40

De beste løsnin­gene for våre innbyggere

Kronikk. Vi må finne de gode løsningene, uavhengig av hvem som tilbyr dem.
6.7 2017 09:04

Småpenger til fors­king for å hjelpe kommunene

Kronikk. Det mangler ikke på store ord og høye ambisjoner for innovasjon, men er viljen til satsing til stede?
29.6 2017 13:02

Ungdommenes frihet må beskyttes

Kronikk. Muslimske ungdommer blir truet og sjikanert fordi de ikke faster eller går med hijab. Homofile blir truet inn i skapet. Jeg er redd problemene øker, så lenge samfunnet ikke tør å ta tak i dem.
23.6 2017 08:16