Kronikk

Viskes grensene ut?

Kronikk. Kommunene kan bli sterke og relevante aktører i framtidens digitale tjenesteutvikling, men bare hvis vi gjør det samlet.
20.10 2017 11:10

One size fits all?

Kronikk. Er det verkeleg fornuftig å forvente det same av alle kommunar?
13.10 2017 08:36

Den sam­skapende medborger

Kronikk. Innbyggerne ønsker flere og bedre kommunale tjenester, men uten å betale mer. Vi trenger modeller som utvikler den samskapende medborger. Kommunereformen gir oss muligheten til det.
6.10 2017 08:56

Om to år er allting glemt

Kronikk. Politiske regnskap betyr stadig mindre i valgkampene. I 2019 kommer det til å være smilende polarisering som gjelder.
29.9 2017 11:18

Vi må beskytte ytrings­friheten

Kronikk. Alle må kunne ytre seg uten å måtte kikke seg over skulderen eller ty til selvsensur for å unngå hets og trusler.
22.9 2017 11:33

Samarbeids­plikt for tidlig inn­sats er en god ting

Kronikk. Kommunene bør støtte forslaget om at skolen har plikt til å samarbeide med andre kommunale tjenester for å sikre en best mulig oppfølging av eleven.
15.9 2017 08:11

Riv ned gjerdene!

Kronikk. Vi må organisere hjelpetjenestene ut fra behov, ikke sektor og profesjonsgrenser. 
15.9 2017 08:10

Kommunene kan ta økt jobb­ansvar

Kronikk. Kommunene kan spille en nøkkelrolle med å inkludere flere i arbeid, men det bør gjøres på en gjennomtenkt måte.
8.9 2017 09:35

Et flagg til besvær

Kronikk. Flaggreglementet ble en kioskvelter i valgkampen på Agder. Skeive Sørlandsdager fikk landsdelens KrF-ordførere til å flagge ut av både Sodoma og Gomorra. 
8.9 2017 09:35

Skolens nye verdi­grunnlag må tas i bruk

Kronikk. En ny, overordnet del av læreplanverket skal sikre at skolen også i framtiden kan være vår viktigste samfunnsbygger. Men den må tas i bruk – av lærere, ledere og folkevalgte. 
6.9 2017 13:24