Kronikk

Eiendoms­ledelse må være tverr­faglig

Kronikk. Tverrfaglig eiendomsledelse er nødvendig for å bevare, utvikle eller videreutvikle eiendom. Det må også ledelse til for å forhindre negativ endring av eiendommene. 
24.3 2017 08:05

Når bekymring blir diskriminering

Kronikk. Kan barnehagen eller skolehelsetjenestens mistanke om kjønnslemlestelse og påfølgende bekymringsmelding til barnevernet innebære ulovlig etnisk diskriminering?
24.3 2017 08:05

Bygger vi gårs­dagens velferds­løsninger?

Kronikk. Kommunene må planlegge slik at vi om 20 år ikke sitter med flunkende nye omsorgsbygg som vi ikke har lyst til å bo i eller råd til å bemanne opp.
17.3 2017 08:38

KS må få alle med

Kronikk. Forstår vi konsekvensene av det som nå skjer innen digitalisering i kommunene, og hvor raskt endringene kommer?
10.3 2017 16:23

Kvalifikasjoner må synlig­gjøres bedre

Kronikk. Arbeidsgivere må drive detektivarbeid på høyskolenes nettsteder for å finne ut om helsepersonell de ansetter, har kunnskap om aldring og helse. Det burde ikke være nødvendig.
3.3 2017 09:52

Tvang og tvisyn

Kronikk. Er det verkeleg dei store prinsippa som står på spel når Stortinget avgjer om nye kommunegrenser skal strekast opp med tvang?
3.3 2017 09:51

Fra skulder­trekk til fullt trøkk

Kronikk. Det er ikke ungdom det er noe galt med når medvirkning ikke fungerer. Det er metodene vi bruker som må endres.
27.2 2017 08:39

Ikke skyld på elevene!

Kronikk. Nesten to skoleårs forskjell i læring skiller de beste skolene fra de svakeste. Det er skolene og skoleeier som feiler, ikke barna.
24.2 2017 08:50

Moderne politikk er gammeldags

Kronikk. Omveltningene i USA og Europa fordrer nytenkning om hva som er moderne politikk. Den er gått av mote og må erstattes. Ingen vet foreløpig med hva.
17.2 2017 08:21

Førerkort for ledelse?

Kronikk. Bør det utstedes egen lisens for å bli leder i kommuner og offentlige virksomheter? 
14.2 2017 10:56