Leder

Lytt til ekspertisen

Leder. Bare 5 prosent av omsorgslederne synes den nasjonale debatten om eldreomsorgen «i stor grad» gjenspeiler den virkeligheten de møter i sin egen kommune, viser en undersøkelse Kommunal Rapport har gjort. 
18.8 2017 08:46

Gratulerer, Dovre!

Leder. En fjellkommune i Oppland topper Kommunebarometeret for 2017, takket være betydelig framgang på viktige områder.
22.6 2017 07:28

Innsyn må gjøres enklere

Leder. Dersom kommunene legger bedre til rette, blir det mindre arbeidskrevende både å gi og få innsyn i dokumenter.
15.6 2017 08:50

Frivilligheten må tåle innsyn

Leder. Åpenhet om pengebruk skaper tillit. Og tillit trenger ikke minst den som får støtte fra det offentlige.
8.6 2017 08:46

Det viktige person­vernet

Leder. Det er på høy tid å skaffe oversikt over alle personopplysninger kommunen holder seg med, og sørge for solid internkontroll – hvis dette ikke er på plass.
1.6 2017 10:58

Er du klar for nye visjoner?

Leder. Med Kommunal Rapports tydelige posisjon for lokalt selvstyre, er vi opptatt av å lytte til politikere og administrative kommunale ledere landet rundt. De unge ledernes visjoner for lederskapet og kommunen er spesielt spennende, fordi de skal forme framtida. 
26.5 2017 08:06

Må reagere på varsling

Leder. Når 17 pleiere under fullt navn varsler om feilmedisinering av uhelbredelig syke og døende pasienter, framstår det både oppsiktsvekkende og uholdbart at det går måneder uten tilsyn.
18.5 2017 10:35

Drøyt fra en rådmann

Leder. Det er drøyt når kommunens øverste administrative leder går på kontrollutvalg og kommunerevisjon for å få vite hvor pressen har fått informasjon fra.
11.5 2017 10:10

Varslere må ha flere kanaler

Leder. Kommuner som lager nye varslingsrutiner eller reviderer gamle, må tenke på at det kan være toppledelsen det varsles om.
4.5 2017 08:24

Logisk at verts­kommunen tar regningen

Leder. Det er på tide å oppheve forskriften om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester. 
27.4 2017 08:15