Leder

Må reagere på varsling

Leder. Når 17 pleiere under fullt navn varsler om feilmedisinering av uhelbredelig syke og døende pasienter, framstår det både oppsiktsvekkende og uholdbart at det går måneder uten tilsyn.
18.5 2017 10:35

Drøyt fra en rådmann

Leder. Det er drøyt når kommunens øverste administrative leder går på kontrollutvalg og kommunerevisjon for å få vite hvor pressen har fått informasjon fra.
11.5 2017 10:10

Varslere må ha flere kanaler

Leder. Kommuner som lager nye varslingsrutiner eller reviderer gamle, må tenke på at det kan være toppledelsen det varsles om.
4.5 2017 08:24

Logisk at verts­kommunen tar regningen

Leder. Det er på tide å oppheve forskriften om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester. 
27.4 2017 08:15

Felles digital agenda viktig

Leder. For å møte mulighetene med digitalisering i Kommune-Norge, er det hensiktsmessig med en felles, overordnet strategi. Det er bra at KS har lagt et grunnlag for dette. Nå gjelder det å gjennomføre.
6.4 2017 09:59

Når vi ser hele bildet

Leder. Kommunal Rapport er opptatt av styring, økonomi og politikk innen alle kommunale sektorer. Det er gledelig at kvaliteten ser ut til å øke på flere områder – spesielt i barnevernet. 
30.3 2017 09:42

Hastverk kan gi dårlig løsning

Leder. Mange kommuner har det nå så travelt med å skaffe nye omsorgsplasser at det kan gå ut over kvaliteten på det som bygges.
23.3 2017 08:13

Mer makt i kommunene

Leder. Endelig har KS fått gjennomslag: Regjeringen vil gi kommunene som offentlig myndighet mulighet til å gå til rettssak mot staten.
16.3 2017 10:08

Innkjøp over styr?

Leder. Det er god grunn til å avklare innkjøp av helsetjenester i flere kommuner. Kommunal Rapport har den siste uka avslørt handel på dette området for over 100 millioner kroner – uten anbud.
9.3 2017 16:11

Forankring er viktig

Leder. Den lille tvangen stortingsflertallet nå bruker i kommunereformen, kan få store konsekvenser.
2.3 2017 08:41