Leder

Når forarbeidet svikter

Leder. At hele to av tre kommuner i velferdsteknologiprogrammet strever med å ta i bruk de nye hjelpemidlene, tyder på sviktende forarbeid.
19.10 2017 08:20

Klart for nye profiler

Leder. Årets unge leder og Årets modigste er nye hederstitler når vi for tiende gang skal kåre Årets kommuneprofil. Hvem er dine favoritter?
12.10 2017 09:14

Tid for å prøve lobby­register

Leder. Trondheim bør bli den første av mange kommuner som framover prøver ut lobbyregister for å styrke innbyggernes innsyn i politikernes kontakt med omverdenen.
5.10 2017 08:56

Riktig løsning, ikke ideologi

Leder. Å ha oversikt over hvem som inngår avtaler med kommuner og fylkeskommuner, er en viktig del av et velfungerende lokaldemokrati.
28.9 2017 08:59

Den vanskelige varslingen

Leder. I en ny veileder gir KS kommunale arbeidsgivere råd om hvordan de skal forholde seg til ansattes ytringsfrihet og varslinger. Det er et godt tiltak, men veiledningen svikter delvis.
21.9 2017 10:13

Tiltak trengs

Leder. Dessverre er det langt igjen til målet om at 90 prosent av elevene skal fullføre videregående skole.
14.9 2017 08:21

Tilliten viktigst

Leder. Kommunalministerens plutselige instruks om å håndtelle alle stemmene til stortingsvalget kom unødvendig sent – bare ti dager før valget. 
7.9 2017 08:56

Må få lik behandling

Leder. Det framstår meningsløst å forskjellsbehandle, slik at kommunene får momskompensasjon når de bygger boliger for rullestolbrukere, men ikke når de bygger spesielt tilrettelagt for rusavhengige og psykisk syke. 
31.8 2017 08:51

Venter stadig på regjeringen

Leder. Det trengs avklaring nå om kommunene skal ha kompensert for moms når de bygger rus- og psykiatriboliger.
24.8 2017 09:26

Lytt til ekspertisen

Leder. Bare 5 prosent av omsorgslederne synes den nasjonale debatten om eldreomsorgen «i stor grad» gjenspeiler den virkeligheten de møter i sin egen kommune, viser en undersøkelse Kommunal Rapport har gjort. 
18.8 2017 08:46