valgdeltakelse

Prøver humor og sosiale medier for å lokke unge til valg­urnene

Stortingsvalget 2017. Gjennom videoer på Youtube og Facebook skal Maria Stavang (22) inspirere første- og andregangsvelgere til å bruke stemmeretten ved stortingsvalget til høsten.
7.8 2017 08:10

Økte valg­del­takelsen via SMS

Kommunevalget 2015. Valgdeltakelsen blant unge velgere var høyere i kommuner hvor velgerne fikk to påminnelser via SMS før valget i fjor. Valgdeltakelsen blant innvandrere var også høyere i kommuner hvor disse velgerne fikk et informasjonsbrev.
9.5 2016 08:39

De mange hjemme­sitterne bekymrer politikerne

Kommunevalget 2015. Stortingspolitikerne er bekymret for den lave valgdeltakelsen, men uenige om hva som er løsningen. De appellerer til lokalpolitikerne om å vise politiske forskjeller tydeligere.
21.10 2015 08:26

Flere innvandrere stemte

Kommunevalget 2011. Valgdeltakelsen blant innvandrere gikk opp i fjor høst, viser ny statistikk.
1.3 2012 11:29

Fleire unge røysta

Kommunevalget 2011. Nær halvparten av førstegongsveljarane røysta ved kommunestyrevalet i haust. For fire år sidan var det berre ein av tre som nytta røysteretten.
27.1 2012 15:15

Valgforsker: Høy deltakelse betyr ikke sunt demokrati

Kommunevalget 2011. – Lokaldemokratiet er ikke elendig om valgdeltakelsen skulle være lav, påpeker valgforsker Tor Bjørklund. Han tviler på om kommunalministeren får gode svar når hun nå skal finne ut hvorfor en del satt hjemme.
15.9 2011 08:52

Ingen trend i nordisk valgdeltakelse

Kommunevalget 2011. Bare Finland trekker færre velgere i Norden til sine valg enn norske kommuner. Men Norge kan snart gå forbi Danmark, om utviklingen fortsetter.
15.9 2011 08:35

Ingen valgmobilisering etter 22. juli

Kommunevalget 2011. Tross alle honnørord om «mer demokrati» og at «stemmeretten er det viktigste vi har», ligger valgdeltakelsen an til å bli praktisk talt uforandret.
12.9 2011 23:56

Vil ha stryking og selskapsskatt

Kommunevalget 2011. Mulighet til å stryke kandidater og det å gjeninnføre selskapsskatten vil gjøre kommunepolitikken mer interessant for velgerne, mener Michael Tetzschner (H).
31.8 2011 08:30