Slik fordeles 20 millioner til enslige mindreårige

Flyktninger og integrering. Revidert nasjonalbudsjett ga kommuner kompensasjon for utgifter til enslige asylsøkere som ikke kom. Nå er fordelingen av pengene mellom fylkene klar.
Ringerike var en av kommunene som mottok enslige mindreårige asylsøkere i 2016. Arkivfoto: Joakim S. Enger

KS fikk delvis gjennomslag for sitt viktigste krav til revidert nasjonalbudsjett før sommeren: Kommuner som hadde forberedt seg på å motta enslige mindreårige asylsøkere som likevel ikke kom, fikk kompensasjon for merkostnadene.

KS dokumenterte at om lag 50 kommuner brukte om lag 50 millioner kroner på å forberede bosetting av enslige mindreårige asylsøkere på anmodning fra staten. Først sent i prosessen ga IMDi beskjed om at det ville komme langt færre enn antatt.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Les mer om partikkel og artikkelkjøp her

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!