Ny rapport: Svak kontroll av leverandørene

Innkjøp. Kommunenes oppmerksomhet om arbeidslivskriminalitet er satt på dagsordenen, men kommunene har klare utfordringer når det gjelder kompetanse og kontroll.
Det er krevende for kommunene å drive etterkontroll av leverandørene. Det handler om både ressurser og kompetanse, ifølge ny rapport. Ill.foto: Colourbox.com

Det er konklusjonen i Fafo-rapporten ”Hvordan kan kommunesektoren bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet”, som KS lanserte mandag.

Rapporten lanseres i forbindelse med at regjeringen kommer med sin reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet.

  • Det er behov for bedre koordinering og samarbeid mellom fylkeskommuner og kommuner. 
  • Det er behov for et bedre samarbeid mellom statlige etater og kommunene, blant annet for å få tilgang til kjent informasjon om potensielle leverandører.
  • Det er krevende for kommunene å drive etterkontroll av leverandørene. Det handler om både ressurser og kompetanse.
  • Kommunene etterlyser bedre mer konkrete retningslinjer for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres i det daglige innkjøpsarbeidet.
  • Innkjøpssamarbeid kan være en løsning for å styrke arbeidet og for å unngå at kommuner sjekker de samme leverandørene.
  • Det er en økende innsats mot arbeidslivskriminalitet i kommuner gjennom kemner, samt annen kontroll og tilsynsvirksomhet blant annet knyttet til uteliv- og servering.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Les mer om partikkel og artikkelkjøp her

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.