Åpenhet

Åpenhet

24.03.2015 - 12:42

Formannskapet har ikke formell kompetanse til å drøfte rådmannens arbeidsforhold. Derfor kan de likevel gjøre det – uten at allmennheten vet om det, mener KS-advokat Frode Lauareid.

13.03.2015 - 16:42

Gjennom hele ansettelsesprosessen har Lund i Rogaland holdt søkernavnene til rådmannsstillingen hemmelig. I natt fikk pressen vite at kommunens økonomisjef Ståle Kongsvik får jobben.

26.02.2015 - 12:27

Lovgiver har ikke gjort det enkelt med innsyn i databaser fra kommuner og andre som er underlagt offentlighetsloven. Det mente sivilombudsmann Aage Thor Falkanger på "NM i åpenhet" onsdag.

04.02.2015 - 10:03

Internt arbeidsmøte, mente ordføreren da politikerne stengte dørene for å diskutere kommunereform. Nå får kommunen kritikk av Sivilombudsmannen.

04.02.2015 - 09:42

Kommunenes bruk av Facebook bryter diskrimineringsloven, ifølge en ny utredning.

28.01.2015 - 13:50

En kommune har plikt til å besvare alle innsynskrav, selv om det tar lang tid og det er en avis som har framsatt kravet, slår ekspert på offentlighetsloven fast.

28.01.2015 - 13:40

En kalender kan unntas offentlighet som interne saksdokumenter. I praksis vil likevel merinnsyn ofte være aktuelt, mener lovrådgiver i Justisdepartementet.

27.01.2015 - 09:37

Riksarkivet vil lage ett felles arkiv for offentlig sektor. Arkivet skal gjøre det mulig å søke informasjon på tvers av kommuner og stat.

19.01.2015 - 11:30

Høyres byrådsleder i Oslo trosser anbefalinger fra Kommunaldepartementet om åpenhet om styremøter i kommunale foretak. Nå får han kritikk fra egne partikolleger.

12.01.2015 - 19:08

At kommuneloven ikke eksplisitt krever at kommunale foretak skal annonsere møtene, skyldes en glipp, sier statssekretær Jardar Jensen (H). Han er enig med Ivar Johansen i at osloforetakene bør annonsere møtetidspunktene.

06.01.2015 - 10:46

Alle endringer på eiendommer i Drammen kommune siden slutten av 1800-tallet er nå skannet inn og samlet i ett stort digitalt eiendomsarkiv publisert på nett. Nå kan andre kommuner lære av prosjektet.

05.01.2015 - 11:01

Innbyggere har rett til å overvære møter i kommunale foretak, men foretakene har ingen plikt til å annonsere møtene. I Oslo praktiseres reglene bokstavtro. – Teoretisk åpenhet, mener Ivar Johansen (SV).

10.12.2014 - 09:37

Kommunetoppers outlook-kalender er åpen for innsyn, konkluderer Fylkesmannen i nytt vedtak.

05.12.2014 - 09:53

Kontrollutvalg ber kommunestyre om hjelp til å avklare hvordan medlemmene skal opptre på Facebook og andre sosiale medier. De vil samtidig ha bekreftet at de har kommunestyrets tillit.

05.12.2014 - 09:27

Etatsdirektør ga selv beskjed om å holde dokumenter om en sykehjemsgransking skjult fra postjournalen. Nå får etaten i tillegg kritikk for å ha unnlatt å varsle kommuneledelsen og revisjonen.

28.11.2014 - 09:48

Kontrollutvalget i Sarpsborg takker for seg fordi de ikke fikk innsyn i e-poster i en varslingssak. – Det er klart ulovlig å nedlegge sine verv i protest, mener jussprofessor. Samtidig får kontrollutvalget støtte for innsynskravet.

27.11.2014 - 15:46

Kommunalkomiteen vil gi kommunene anledning til å hemmeligholde foreløpige kommunale revisjonsrapporter.

27.11.2014 - 11:58

Kommunene må gjøre de ansatte bedre kjent med den ytringsfriheten de har, mener kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

24.11.2014 - 12:33

Oslo kommune innrømmer at de i et halvt år holdt en sak om omfattende medikamentsvinn ved et sykehjem unna offentlighetens lys.