Åpenhet

Bernt svarer: Ikke automatisk inhabil når ektefelle er involvert

Bernt svarer. Om en ektefelle til en politiker nyter godt av en omorganisering, gjør det ikke politikeren umiddelbart inhabil, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. 
2.10 2017 08:59

Sa ja til landets første lobby­register

Politikk. Som første kommune i landet vedtok Trondheim torsdag å innføre et lobbyregister.
29.9 2017 11:07

Gir råd om varsling og ytrings­frihet

Åpenhet. – Å skape tillit i en god forvaltning, er lett å si, men vanskelig å gjennomføre, sier leder Tora Aasland i Kommunesektorens etikkutvalg.
14.9 2017 11:28

Departementene over­svømmes av innsyns­krav

Åpenhet. Flere departementer har de siste ukene opplevd stor økning i innsynskrav fra anonyme personer. Ett departement mottok 1.000 innsynsbegjæringer sist helg.
7.9 2017 09:29

Utvider granskingen i Tjøme

Plan og stedsutvikling. Granskingen av byggesaksavdelingen i Tjøme har vokst i omfang, fra å omhandle 60 byggesaker til 160. Nå tar også kontrollutvalget saken. Kontrollutvalgsleder mener sakskomplekset er mer enn bare en personalsak.
5.9 2017 11:45

Reagerer på hemmelig­hold i Tjøme

Åpenhet. I to måneder har rådmannen og ordføreren i Tjøme holdt unna offentligheten at en framtredende politiker er omfattet av granskingen av byggesaksavdelingen i kommunen. 
5.9 2017 12:20

Advarer mot å være usynlig

Åpenhet. Vær usynlig og uviktig. Eller vær synlig og ha en krevende, men interessant hverdag. Kommunikasjonsdirektør Siri Wolland anbefaler synlighet i en ny håndbok.
16.8 2017 08:50

Bernt svarer: Må finne sette­rådmann når rådmann er inhabil

Bernt svarer. Når rådmannen er inhabil, må innstilling til et folkevalgt organ utformes og avgis av noen som ikke er tilsatt i kommunens administrasjon, slår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.
15.8 2017 08:40

Vil fjerne gamle regler om åpenhet

Åpenhet. Nye lover har gjort at kommunale regler om åpenhet er utdatert, mener byrådet i Oslo.
14.8 2017 14:23

Overprøver ikke lukking av møte i kontroll­utvalg

Åpenhet. Fylkesmann avviser initiativ fra lokalavis om å vurdere lovligheten av å lukke et møte i kontrollutvalget der politianmeldelse skulle diskuteres.
11.8 2017 15:07

Sider