Åpenhet

Åpenhet

01.10.2014 - 08:26

Formannskapet i Fauske gir rådmannen sin fulle tillit etter knuffingen under kommunestyremøtet i juni, men holder begrunnelsen hemmelig.

29.09.2014 - 14:42

Et skandinavisk selskap og et Kongsberg-basert selskap ønsker å evaluere offentlighetsloven på oppdrag fra Justisdepartementet.

29.09.2014 - 08:25

Laber oppslutning for viderebruk av offentlige data blant kommunene. 21 kommuner og 2 fylker har bidratt med datasett til Difi på tre år.

16.09.2014 - 09:33

Ny unntaksregel vil gi kommunene rett til å utsette innsyn i kommunale revisjonsrapporter. Men regelen vil bare gjelde foreløpige revisjonsrapporter, understreker statssekretær Jardar Jensen (H).

05.09.2014 - 13:38

Kommunen mente varaordføreren inviterte de andre politikerne hjem til seg for en "sosial sammenkomst" for å snakke om kommuneplanen. Det var et politisk møte, konkluderer fylkesmannen.

28.07.2014 - 13:38

Bare 21 prosent av kommunene med Facebook-sider brukte disse til å varsle innbyggerne om terrortrusselen.

12.06.2014 - 10:48

Stortinget avviser regjeringens forslag om å unnta aksjonærregisteret fra offentlighetsloven. I tillegg lover flertallet et nytt og åpent aksjeeierregister innen 2015.

30.05.2014 - 08:54

Regjeringen vil endre offentlighetsloven for å hemmeligholde skattleggingen av aksjonærer, men får motstand av både KrF og Venstre.

12.05.2014 - 11:32

Etter at KS supplerte Styrevervregisteret med offentlige data på fredag, eksploderte antallet registrerte personer fra 7.785 til 48.100 personer. Nå håper KS på drahjelp fra kommuneansatte.

04.04.2014 - 13:34

Dersom kommunen stadig gir innsyn i kommuneadvokatens uttalelser vil det gradvis undergrave muligheten for å holde uttalelsene unntatt offentlighet, advarer kommuneadvokat Hanne Harlem i Oslo.

01.04.2014 - 10:54

Kommunerevisorene ønsker tilgang til aksjeregister for å avdekke korrupsjon i Kommune-Norge. Men KS mener at åpenhet om aksjer er utenfor deres ansvarsområde, og protesterer ikke mot hemmelighold.

28.03.2014 - 14:41

Over 100 kommuner har fått et innsynskrav fra en enkeltperson som krever innsyn i lønnsopplysninger om samtlige ansatte. Sjekk hvordan din kommune kan håndtere innsynskravet her.

28.03.2014 - 13:54

Helga Pedersen (Ap) stiller spørsmål til kommunalministeren etter Kommunal Rapports oppslag om at Oslo kommune hemmeligholder bemanningsoversikter av hensyn til leverandøren.

27.03.2014 - 14:25

Pasienter, pårørende og tillitsvalgte får ikke vite hvilken bemanning Oslo kommune har kjøpt av de private sykehjemsleverandørene. Særdeles uheldig, mener pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus.

19.03.2014 - 09:36

Stavanger kommunes forhandlingsutvalg har et ulovlig reglement som sier at både møter og dokumenter om kommunens eiendomshandel skal hemmeligholdes for allmennheten.

18.03.2014 - 09:21

Seks av de åtte masteaksjonistene i Hardanger er dømt for brudd på politiloven, men de trenger ikke å sone. To aksjonister ble frifunnet.

07.03.2014 - 16:11

Justisdepartementet følger opp Kommunal Rapports avsløring om at offentlighetsloven ikke gjelder for 1.044 kommunale selskaper som forvalter milliarder av kroner, i evalueringen av offentlighetsloven.

06.03.2014 - 09:43

Oslo bystyre vedtok med stort flertall i går kveld å politianmelde Rødt-leder og bystyrerepresentant Bjørnar Moxnes for brudd på taushetsplikten.

13.02.2014 - 12:38

Det faglige kommunikasjonsforumet Kommunik støtter forslaget om et bedre samarbeid for også å dele kunnskap om sosiale medier, men tviler på at alle kommunetoppene har forstått behovet.