Åpenhet

Åpenhet

29.05.2015 - 08:26

Til tross for at Justisdepartementets lovavdeling i 2013 fastslo at Kommune-Norge må være åpnere enn regjeringen, anbefaler justisministeren og kommunalministeren nå mer hemmelighold.

29.05.2015 - 08:18

Setterådmannen i Sarpsborg anbefaler å sette punktum i saken om kommuneansattes ytringsfrihet, til tross for at politikerne ikke har fått svar på alle spørsmål.

18.05.2015 - 20:47

Det kontroversielle lovforslaget om hemmelighold i parlamentarisk styrte kommuner, blir trolig oversendt regjeringen.

15.05.2015 - 10:17

Fire av syv stortingspartier reagerer på at skattemyndighetene hemmeligholder Kommune-Norges aksjer og eierutbytte. Det viser Kommunal Rapports rundspørring blant finanskomiteens fraksjoner.

13.05.2015 - 11:07

Presse-Norge roper varsku om mindre offentlighet i norske byråd.

11.05.2015 - 15:13

Herøy kommune brøt loven da rådmannens arbeidsforhold ble diskutert på et hemmelig møte, fastslår Sivilombudsmannen. Kommunen fulgte råd fra KS-advokatene i forkant av møtet.

11.05.2015 - 10:03

Mens offentlighetsloven diskuteres på Stortinget, markerer Nord-Trøndelag fylkeskommune politisk motstand ved å nekte innsyn i politiske saksdokumenter – stikk i strid med Fylkesmannens vedtak.

07.05.2015 - 13:23

Finansminister Siv Jensen (Frp) vil ikke forklare hvorfor det er riktig å hemmeligholde organisasjonsnummeret til Askøy kommune, statens utbytte fra NSB og Kommune-Norges utbytte fra egne selskaper.

06.05.2015 - 14:44

Flere reagerer på at Kulturdepartementet bare inviterte fagfolk til å gi innspill om den pågående revisjonen av arkivregelverket. – Dette visste vi ingenting om, sier pressegeneral Kjersti Løken Stavrum.

23.04.2015 - 08:48

Kommunen nektet andre enn kommunestyret å være til stede da kommunereformen skulle diskuteres. Det var ulovlig, slår Fylkesmannen fast.

10.04.2015 - 09:53

Justisdepartementet mener at det ikke er faglig grunnlag for å endre offentlighetsloven, før forskere har evaluert loven. Uttalelsen kommer bare kort tid etter at et stortingsflertall ønsker mer hemmelighold i Norge.

09.04.2015 - 12:57

Helge André Njåstad (Frp) forklarer hvorfor han mener det er behov for å la byrådene hemmeligholde saksframlegg fram til de har bestemt seg for å fatte endelig vedtak i saken.

09.04.2015 - 11:01

Sivilombudsmannen har bedt justisministeren stanse parlamentariske kommuner som bryter offentlighetsloven. Nå vil i stedet representanter for et bredt flertall på Stortinget endre loven, slik at kommunene kan fortsette sitt hemmelighold.

01.04.2015 - 09:46

Tre år etter at Sivilombudsmannen uttalte seg om hvordan parlamentariske kommuner skal praktisere offentlighetsloven, refses Nord-Trøndelag fylkeskommune av Fylkesmannen for lovbrudd.

25.03.2015 - 15:44

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt støtter pressens krav om bøtelegging av offentlige organer som ikke respekterer innsynsrettighetene.

24.03.2015 - 12:42

Formannskapet har ikke formell kompetanse til å drøfte rådmannens arbeidsforhold. Derfor kan de likevel gjøre det – uten at allmennheten vet om det, mener KS-advokat Frode Lauareid.

13.03.2015 - 16:42

Gjennom hele ansettelsesprosessen har Lund i Rogaland holdt søkernavnene til rådmannsstillingen hemmelig. I natt fikk pressen vite at kommunens økonomisjef Ståle Kongsvik får jobben.

26.02.2015 - 12:27

Lovgiver har ikke gjort det enkelt med innsyn i databaser fra kommuner og andre som er underlagt offentlighetsloven. Det mente sivilombudsmann Aage Thor Falkanger på "NM i åpenhet" onsdag.

04.02.2015 - 10:03

Internt arbeidsmøte, mente ordføreren da politikerne stengte dørene for å diskutere kommunereform. Nå får kommunen kritikk av Sivilombudsmannen.