Åpenhet

Åpenhet

05.12.2014 - 08:53

Kontrollutvalg ber kommunestyre om hjelp til å avklare hvordan medlemmene skal opptre på Facebook og andre sosiale medier. De vil samtidig ha bekreftet at de har kommunestyrets tillit.

05.12.2014 - 08:27

Etatsdirektør ga selv beskjed om å holde dokumenter om en sykehjemsgransking skjult fra postjournalen. Nå får etaten i tillegg kritikk for å ha unnlatt å varsle kommuneledelsen og revisjonen.

28.11.2014 - 08:48

Kontrollutvalget i Sarpsborg takker for seg fordi de ikke fikk innsyn i e-poster i en varslingssak. – Det er klart ulovlig å nedlegge sine verv i protest, mener jussprofessor. Samtidig får kontrollutvalget støtte for innsynskravet.

27.11.2014 - 14:46

Kommunalkomiteen vil gi kommunene anledning til å hemmeligholde foreløpige kommunale revisjonsrapporter.

27.11.2014 - 10:58

Kommunene må gjøre de ansatte bedre kjent med den ytringsfriheten de har, mener kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

24.11.2014 - 11:33

Oslo kommune innrømmer at de i et halvt år holdt en sak om omfattende medikamentsvinn ved et sykehjem unna offentlighetens lys.

18.11.2014 - 12:18

Det ville vært pussig om kommunene skulle unnta dokumenter de samler inn ved hjelp av Altinn, mener byarkivar i Drammen, Tom Oddby. Kommunene råder selv over egne data, bekrefter Altinn.

17.11.2014 - 15:43

Offentlighetslovens regler kan ikke omgås ved at innsamling og lagring av dokumenter settes bort til private. Det fastslår Sivilombudsmannen i en ny uttalelse om et dokument som er innrapportert gjennom Altinn.

29.10.2014 - 10:42

Lødingen og Brønnøy fulgte ikke saksbehandlingsreglene ved lukking av møtene i formannskapet og kommunestyret, konkluderer Sivilombudsmannen.

23.10.2014 - 07:52

Tre av fire kommuner i Akershus opererer i strid lovverket når det gjelder innsyn og åpenhet, viser en undersøkelse Oslo Redaktørforening har gjort.

22.10.2014 - 14:12

Kommunaldepartementets lovforslag om utsatt offentlighet for uferdige revisjonsrapporter er for vagt, mangler empiri og strider mot intensjonene i offentlighetsloven, mener presseorganisasjonene.

21.10.2014 - 14:27

Bodø kommune har ikke ennå endret reglene for ansattes ytringer, ett år etter at en fastlege urettmessig fikk refs. – Kritikkverdig og sendrektig, sier legen.

01.10.2014 - 07:26

Formannskapet i Fauske gir rådmannen sin fulle tillit etter knuffingen under kommunestyremøtet i juni, men holder begrunnelsen hemmelig.

29.09.2014 - 13:42

Et skandinavisk selskap og et Kongsberg-basert selskap ønsker å evaluere offentlighetsloven på oppdrag fra Justisdepartementet.

29.09.2014 - 07:25

Laber oppslutning for viderebruk av offentlige data blant kommunene. 21 kommuner og 2 fylker har bidratt med datasett til Difi på tre år.

16.09.2014 - 08:33

Ny unntaksregel vil gi kommunene rett til å utsette innsyn i kommunale revisjonsrapporter. Men regelen vil bare gjelde foreløpige revisjonsrapporter, understreker statssekretær Jardar Jensen (H).

05.09.2014 - 12:38

Kommunen mente varaordføreren inviterte de andre politikerne hjem til seg for en "sosial sammenkomst" for å snakke om kommuneplanen. Det var et politisk møte, konkluderer fylkesmannen.

28.07.2014 - 12:38

Bare 21 prosent av kommunene med Facebook-sider brukte disse til å varsle innbyggerne om terrortrusselen.

12.06.2014 - 09:48

Stortinget avviser regjeringens forslag om å unnta aksjonærregisteret fra offentlighetsloven. I tillegg lover flertallet et nytt og åpent aksjeeierregister innen 2015.