Åpenhet

Åpenhet

18.11.2014 - 12:18

Det ville vært pussig om kommunene skulle unnta dokumenter de samler inn ved hjelp av Altinn, mener byarkivar i Drammen, Tom Oddby. Kommunene råder selv over egne data, bekrefter Altinn.

17.11.2014 - 15:43

Offentlighetslovens regler kan ikke omgås ved at innsamling og lagring av dokumenter settes bort til private. Det fastslår Sivilombudsmannen i en ny uttalelse om et dokument som er innrapportert gjennom Altinn.

29.10.2014 - 10:42

Lødingen og Brønnøy fulgte ikke saksbehandlingsreglene ved lukking av møtene i formannskapet og kommunestyret, konkluderer Sivilombudsmannen.

23.10.2014 - 07:52

Tre av fire kommuner i Akershus opererer i strid lovverket når det gjelder innsyn og åpenhet, viser en undersøkelse Oslo Redaktørforening har gjort.

22.10.2014 - 14:12

Kommunaldepartementets lovforslag om utsatt offentlighet for uferdige revisjonsrapporter er for vagt, mangler empiri og strider mot intensjonene i offentlighetsloven, mener presseorganisasjonene.

21.10.2014 - 14:27

Bodø kommune har ikke ennå endret reglene for ansattes ytringer, ett år etter at en fastlege urettmessig fikk refs. – Kritikkverdig og sendrektig, sier legen.

01.10.2014 - 07:26

Formannskapet i Fauske gir rådmannen sin fulle tillit etter knuffingen under kommunestyremøtet i juni, men holder begrunnelsen hemmelig.

29.09.2014 - 13:42

Et skandinavisk selskap og et Kongsberg-basert selskap ønsker å evaluere offentlighetsloven på oppdrag fra Justisdepartementet.

29.09.2014 - 07:25

Laber oppslutning for viderebruk av offentlige data blant kommunene. 21 kommuner og 2 fylker har bidratt med datasett til Difi på tre år.

16.09.2014 - 08:33

Ny unntaksregel vil gi kommunene rett til å utsette innsyn i kommunale revisjonsrapporter. Men regelen vil bare gjelde foreløpige revisjonsrapporter, understreker statssekretær Jardar Jensen (H).

05.09.2014 - 12:38

Kommunen mente varaordføreren inviterte de andre politikerne hjem til seg for en "sosial sammenkomst" for å snakke om kommuneplanen. Det var et politisk møte, konkluderer fylkesmannen.

28.07.2014 - 12:38

Bare 21 prosent av kommunene med Facebook-sider brukte disse til å varsle innbyggerne om terrortrusselen.

12.06.2014 - 09:48

Stortinget avviser regjeringens forslag om å unnta aksjonærregisteret fra offentlighetsloven. I tillegg lover flertallet et nytt og åpent aksjeeierregister innen 2015.

30.05.2014 - 07:54

Regjeringen vil endre offentlighetsloven for å hemmeligholde skattleggingen av aksjonærer, men får motstand av både KrF og Venstre.

12.05.2014 - 10:32

Etter at KS supplerte Styrevervregisteret med offentlige data på fredag, eksploderte antallet registrerte personer fra 7.785 til 48.100 personer. Nå håper KS på drahjelp fra kommuneansatte.

04.04.2014 - 12:34

Dersom kommunen stadig gir innsyn i kommuneadvokatens uttalelser vil det gradvis undergrave muligheten for å holde uttalelsene unntatt offentlighet, advarer kommuneadvokat Hanne Harlem i Oslo.

01.04.2014 - 09:54

Kommunerevisorene ønsker tilgang til aksjeregister for å avdekke korrupsjon i Kommune-Norge. Men KS mener at åpenhet om aksjer er utenfor deres ansvarsområde, og protesterer ikke mot hemmelighold.

28.03.2014 - 13:41

Over 100 kommuner har fått et innsynskrav fra en enkeltperson som krever innsyn i lønnsopplysninger om samtlige ansatte. Sjekk hvordan din kommune kan håndtere innsynskravet her.

28.03.2014 - 12:54

Helga Pedersen (Ap) stiller spørsmål til kommunalministeren etter Kommunal Rapports oppslag om at Oslo kommune hemmeligholder bemanningsoversikter av hensyn til leverandøren.