Arbeidsliv og ledelse

Arbeidsliv og ledelse

29.07.2014 - 15:49

Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied fastslår at streiken fortsatt er et faktum etter mandagens møte hos Riksmekleren.

28.07.2014 - 10:30

Fire av ti rådmenn jobber over 50 timer i uka. Rådmann Ingvild Hjelmtveit i Meland er opptatt av å levere.

07.07.2014 - 10:50

Ved inngangen til 2014 utgjorde innvandrerbefolkningen i Norge 633.091, svarende til 12,4 prosent av folketallet. På landsbasis er over halvparten mellom 15 og 74 år sysselsatt, men variasjonen fra kommune til kommune er stor.

03.07.2014 - 15:05

Skolenes Landsforbund håper at fredagens møte med Riksmekleren skal hindre storstreik før skolestart. Det har ikke KS noen tro på.

03.07.2014 - 08:24

Rådmannen i Fauske brukte fysisk makt overfor en tilskuer under kommunestyrets møte. Ordføreren vil ikke vurdere rådmannens ansettelsesforhold før politiet har sagt sitt.

27.06.2014 - 11:23

Kommunesammenslåingen bør være kjapp og tydelig, ellers kan konsekvensene bli store hos de ansatte, advarer HR-leder Even Bolstad.

25.06.2014 - 15:09

Ledelsen i Utdanningsforbundet vil i dag ikke presentere noen slagplan for nye sonderinger eller forhandlinger etter at den undervurderte lærernes mistillit til KS.

20.06.2014 - 08:35

Den avgåtte rødgrønne regjeringens viktigste tiltak mot fattigdom ser ut til å virke, ifølge et forskningsprosjekt i regi av Frischsenteret.

18.06.2014 - 15:15

Den tidligere byggesakslederen i Halden trekker erstatningssaken han hadde reist mot kommunen og rådmannen personlig.

18.06.2014 - 11:48

Arendal kommune får Kommunaldepartementets nye innovasjonspris. Skien og Narvik var også i finaleheatet og får diplom.

17.06.2014 - 08:58

Fylkesordfører Åshild Kjelsnes (Ap) er skuffet over at ingen kommuner i Sogn og Fjordane har meldt seg som kandidat til regjeringens innovasjonspris.

13.06.2014 - 15:01

Lærere frykter at Utdanningsforbundets sentralstyre ikke vil ta hensyn til et nei-flertall i uravstemningen. – Vi vil lytte til medlemmene, forsikrer forbundsleder Ragnhild Lied.

11.06.2014 - 11:01

Halden-rådmann Gudrun H. Grindaker slipper å møte i retten på ny for å forsvare seg mot injurieanklager. Borgarting lagmannsrett har avvist anken fra den tidligere byggelederen.

06.06.2014 - 15:13

Ap-nestleder Helga Pedersen mener regjeringen er litt knapp i tiltakene som skal bøte på den økte arbeidsgiveravgiften.

05.06.2014 - 15:28

Ett ekstra lærerutdanningsår vil over tid koste kommunene milliarder i ekstra årlige lønnsutgifter, men KS hilser nyheten velkommen.

04.06.2014 - 15:21

Stavanger kommune har trukket advarselen som ble gitt til en ansatt som varslet om mobbing og trakassering.

03.06.2014 - 08:33

Dette er spørsmålet som ansatte i helsetjenesten i 49 kommuner heretter skal stille brukere. Ansatte i Nes kommune forsikrer helseministeren om at de ikke frykter svaret.

30.05.2014 - 13:42

Offentlig forvaltning er den næringen som har høyest gjennomsnittlig avgangsalder, ifølge nye tall fra Nav. Lavest pensjonsalder har de ansatte i overnattings- og serveringsvirksomheter.

28.05.2014 - 08:20

Selv om politikerne har satt inn en rekke tiltak for å få syke arbeidstakere raskere tilbake i jobb, indikerer en artikkel at vi er syke like lenge som før.