Arbeidsliv og ledelse

Arbeidsliv og ledelse

29.08.2014 - 09:01

Skien-ordfører Hedda Foss Five (Ap) vil ikke ha åpenhet om den nye rådmannens lønn - som siden blir hennes egen - før formannskapet har fattet vedtak.

29.08.2014 - 08:53

KS i Sør-Trøndelag er det første fylkeslaget som går ut og kritiserer KS’ håndtering av lærerkonflikten. De mener KS har skapt fronter mot lærerorganisasjonene.

28.08.2014 - 11:42

Frafallet fra videregående skole vil øke som følge av en langvarig streik, frykter fylkesutdanningssjef Øyvind Sørensen i Vestfold og flere av hans kolleger.

27.08.2014 - 15:36

Utdanningsforbundet tar ut ytterligere 850 lærere i streik fra neste tirsdag. Dermed vil nærmere 9.000 lærere være i streik.

25.08.2014 - 14:10

Lærerorganisasjonenes vetorett har hindret økt tilstedeværelse på skolen i ti år, mener KS, som vil ha bort ordningen.

22.08.2014 - 15:39

Utdanningsforbundet og KS bekrefter at det ikke blir noen avklaring på lærerstreiken fredag. Partene møttes igjen klokken 15 og må trolig ta helgen til hjelp.

22.08.2014 - 11:31

KS-direktør Helge Eide har klare råd til produktivitetskommisjonen om hvordan kommunene kan få mer ut av pengene.

21.08.2014 - 11:27

Partene i lærerkonflikten skal være enige om å be regjeringen bidra til å løse konflikten, får Kommunal-Rapport.no opplyst.

20.08.2014 - 14:54

En ansatt i Hadsel kommune er dømt til fengsel i ett år og seks måneder for underslag og økonomisk utroskap. Det gikk seks år før noen fattet mistanke.

19.08.2014 - 16:54

KS vil invitere lærerorganisasjonene til nye forhandlinger for å diskutere nye forslag til løsninger på konflikten med lærerne.

19.08.2014 - 13:40

Møtet i KS' hovedstyre som startet 12.30 skal resultere i et nytt forhandlingsinitiativ overfor lærerorganisasjonene, er KS-leder Gunn Marit Helgesens (H) mål.

19.08.2014 - 08:54

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier regjeringen har flere tiltak som er interessante for partene i lærerkonflikten, men vil ikke si om det kommer noe politisk initiativ.

18.08.2014 - 15:20

37 prosent av de administrative skolelederne som har uttalt seg, mener KS har håndtert forhandlingene og konflikten med lærerne på en dårlig måte. Halvparten gir egen organisasjon stryk for mediehåndteringen.

15.08.2014 - 15:30

KS holdt fast på den nye arbeidstidsavtalen det var enighet om i første runde. Det var ingen realitetsendring i det som kom fra KS, mener Utdanningsforbundet.

15.08.2014 - 15:17

Utdanningsforbundet trapper opp streiken med virkning fra torsdag. Da vil ytterligere 2.200 lærere bli tatt ut, i tillegg til de 5.500 som allerede er i streik.

15.08.2014 - 09:47

KS foreslo at partene frivillig skulle la Rikslønnsnemnda løse lærerkonflikten, men lærerorganisasjonene sa nei.

14.08.2014 - 22:59

Lærerstreiken fortsetter etter at lærerorganisasjonene avbrøt meklingen med KS sent torsdag kveld.

14.08.2014 - 16:18

Partene i lærerstreiken satt fortsatt hos Riksmekleren torsdag kveld. Det er ikke kommet en løsning i konflikten.

14.08.2014 - 13:13

Streikende lærere møter stor forståelse blant skolepolitikere som uttaler seg om konflikten. En tredel av de administrative lederne forstår at lærerne sa nei til den anbefalte avtalen.