Arbeidsliv og ledelse

Arbeidsliv og ledelse

11.04.2014 - 15:49

Haldens oppsagte byggesaksleder har ikke tid til å vente på en arbeidsrettssak og har gått til retten med krav om å få sitte i stillingen ut oppsigelsestiden.

11.04.2014 - 15:05

Lønningene spriker blant toppene i KS-konsernet. Kommuneforlagets direktør tjente i fjor nesten dobbelt så mye som sin kollega i søsterselskapet KS Agenda. OPPDATERT.

10.04.2014 - 10:54

Det legemeldte sykefraværet i Kommune-Norge falt videre i fjor, viser nye tall utarbeidet for Kommunal-Rapport.no. Her finner du fraværet for din kommune.

04.04.2014 - 15:31

Mistillitsforslaget mot Svelvik-rådmann Gro Herheim får neppe flertall når det behandles mandag, men forslagsstillerne tror at hun selv kan velge å slutte.

02.04.2014 - 10:57

– Konflikten om ny arbeidstidsavtale vil ikke komme veien for et skikkelig lønnsløft for lærerne, sier leder Anders Folkestad i Unio.

31.03.2014 - 17:25

Rådmenn bør lære av Machiavelli og Cæsar, anbefaler psykolog og filosof Kjetil Eikeset.

31.03.2014 - 15:07

Ole Johan Lillestøl må fratre som rådmann i Sykkylven etter tap på nærmere 30 millioner kroner.

27.03.2014 - 12:29

Nye signaler fra KS gir Utdanningsforbundet økt tro på at det er mulig å komme til enighet om en arbeidstidsavtale. – Det er positivt at KS viser bevegelse og ny forhandlingsvilje, sier leder Ragnhild Lied.

24.03.2014 - 13:41

Saksøkerne anker frifinnelsen av Halden-rådmannen. Nå er det opp til lagmannsretten å avgjøre om injuriesøksmålet skal behandles på nytt.

20.03.2014 - 10:42

På lederkurs i Stavanger kommune illustreres «arbeidstakers lydighetsplikt» med bilde av en golden retriever. De tillitsvalgte synes ikke det er morsomt.

20.03.2014 - 09:13

Hver tredje lærerstudent har sluttet når de har kommet halvveis i den fireårige utdanningen. Det viser en evaluering av norsk lærerutdanning.

18.03.2014 - 12:38

KS-leder Gunn Marit Helgesen avviser at den nasjonalt ukjente nye KS-direktøren skal ha en tilbaketrukket rolle. – Han må ut i offentligheten og vil fort bli nasjonalt kjent.

18.03.2014 - 09:59

Fredrikstad-rådmann Lasse Hansen ble ansatt som ny administrerende direktør i KS på et ekstraordinært hovedstyremøte mandag kveld.

17.03.2014 - 11:34

Kommunene får litt flere ansatte, mens fylkeskommunene får litt færre.

17.03.2014 - 09:42

I dag er 80.000 unge registrert i Nav-systemet, et tall som har holdt seg stabilt de siste tre årene. Det tilsvarer nesten 10 prosent av norsk ungdom mellom 18 og 30 år.

12.03.2014 - 09:27

Sannsynligheten for at et barn blir uføretrygdet, øker drastisk om foreldrene får uføretrygd, viser ny forskning.

11.03.2014 - 12:16

Rådmann Ole Johan Lillestøl i Sykkylven orienterte kommunestyret i går om at han trekker seg fra den videre oppfølgingen av Nordea Bank-saken. Han fikk likevel kritikk for sin håndtering av saken, som ble behandlet bak lukkete dører.

07.03.2014 - 16:56

Rådmann Gudrun H. Grindaker i Halden er av Fredrikstad tingrett frifunnet for ærekrenkelser og tilkjennes alle saksomkostninger.

05.03.2014 - 17:28

Et enstemmig kontrollutvalg mener rådmann Ole Johan Lillestøl i Sykkylven er inhabil til å rydde opp etter kommunens investeringsfiasko. Mandag tar kommunestyret stilling til saken.