Bernt svarer

Bernt svarer: Møte om varslings­rutiner må være åpent

Bernt svarer. Et formannskapsmøte må være åpent når politikerne og rådmannen skal ha «en dialog» om arbeidet med nye etiske retningslinjer og varslingsrutiner, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
13.3 2017 11:58

Bernt svarer: Også med­lemmer av formann­skap må med i komité

Bernt svarer. Flere kommuner bryter kommuneloven når medlemmer av formannskapet ikke blir plassert i en komité. Alle skal med når kommunen velger denne formen, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
6.3 2017 08:43

Bernt svarer: Saks­papirer om ny rådmann kan være hemmelige

Bernt svarer. Selv om søkerlisten er offentlig, er det hjemmel i kommuneloven og offentlighetsloven for å holde sakspapirene om ansettelse av ny rådmann unntatt offentlighet, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
27.2 2017 08:28

Også ufor­melle sam­taler kan være "møte"

Bernt svarer. Også uformelle samtaler om samhandlingen mellom politikere og administrasjon vil kunne omfattes av kommunelovens møteregler, skriver jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.  
20.2 2017 08:42

Bernt svarer: Ulovlig å fjerne saks­dokument

Bernt svarer. Å fjerne arkivverdig materiale er et lovbrudd som kan straffes med bøter, advarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
6.2 2017 08:56

Bernt svarer: Offentlig møtebok også ved lukkete møter

Bernt svarer. Lukkete møter betyr ikke at politikerne kan skjule hvem som stemte hva, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
30.1 2017 08:15

Bernt svarer: Ordfører kan ikke avtale sluttpakke alene

Bernt svarer. Ordføreren alene kan ikke framforhandle en sluttavtale med rådmannen, fordi saken er av prinsipiell betydning, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt i sin ukentlige spalte. Sjekk også når en sluttavtale faktisk er offentlig.
16.1 2017 05:58

Bernt svarer: Avhoppere mister vararett

Bernt svarer. En politiker som har meldt seg ut av et parti skal erstattes av en vara fra det opprinnelige partiet når partiavhopperen melder forfall. Avhopperen kan heller ikke tre inn som vara for andre i partiet, mener jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
9.1 2017 08:20

Bernt svarer: Haste­paragrafen er ingen blanko­fullmakt

Bernt svarer. Hasteparagrafen kan bare brukes om formannskapet eller andre uttrykkelig har fått lov til det av kommunestyret, slår Jan Fridthjof Bernt fast.
22.12 2016 11:36

Bernt svarer: Bare folkevalgte kan kreve kontroll

Bernt svarer. Om store grupper utenfor kommunestyret er misfornøyde med budsjettet, er det eneste de kan håpe på at fylkesmannen selv fatter interesse for vedtaket, forkarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt i årets siste Bernt svarer.
19.12 2016 09:48

Sider