Bernt svarer

Rådmann kan nekte å svare revisor i møte

Bernt svarer. Revisor kan stille spørsmål til rådmannen i kontrollutvalgets møter. Men rådmannen kan nekte å svare, hvis hun mener spørsmålene ligger utenfor det hun ble innkalt for å besvare, skriver jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. 
24.4 2017 08:28

Åpne opplysninger i personal­sak tillatt

Bernt svarer. Når kommunestyret behandler personalsaker som angår «en arbeidstakers tjenstlige forhold», er det ikke riktig å sladde navn og begrunnelse i sakspapirene.
10.4 2017 09:20

Uformell kanal trolig på kant med loven

Bernt svarer. Ad hoc-utvalg der administrasjon og politikere har samtaler, er lovlige bare hvis de er oppnevnt etter kommunelovens regler om komiteer og følger reglene for folkevalgte organer.
3.4 2017 09:46

Bernt svarer: Møte om varslings­rutiner må være åpent

Bernt svarer. Et formannskapsmøte må være åpent når politikerne og rådmannen skal ha «en dialog» om arbeidet med nye etiske retningslinjer og varslingsrutiner, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
13.3 2017 11:58

Bernt svarer: Også med­lemmer av formann­skap må med i komité

Bernt svarer. Flere kommuner bryter kommuneloven når medlemmer av formannskapet ikke blir plassert i en komité. Alle skal med når kommunen velger denne formen, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
6.3 2017 08:43

Bernt svarer: Saks­papirer om ny rådmann kan være hemmelige

Bernt svarer. Selv om søkerlisten er offentlig, er det hjemmel i kommuneloven og offentlighetsloven for å holde sakspapirene om ansettelse av ny rådmann unntatt offentlighet, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
27.2 2017 08:28

Også ufor­melle sam­taler kan være "møte"

Bernt svarer. Også uformelle samtaler om samhandlingen mellom politikere og administrasjon vil kunne omfattes av kommunelovens møteregler, skriver jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.  
20.2 2017 08:42

Bernt svarer: Ulovlig å fjerne saks­dokument

Bernt svarer. Å fjerne arkivverdig materiale er et lovbrudd som kan straffes med bøter, advarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
6.2 2017 08:56

Bernt svarer: Offentlig møtebok også ved lukkete møter

Bernt svarer. Lukkete møter betyr ikke at politikerne kan skjule hvem som stemte hva, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
30.1 2017 08:15

Bernt svarer: Ordfører kan ikke avtale sluttpakke alene

Bernt svarer. Ordføreren alene kan ikke framforhandle en sluttavtale med rådmannen, fordi saken er av prinsipiell betydning, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt i sin ukentlige spalte. Sjekk også når en sluttavtale faktisk er offentlig.
16.1 2017 05:58

Sider