Bernt svarer

Bernt svarer: Må finne sette­rådmann når rådmann er inhabil

Bernt svarer. Når rådmannen er inhabil, må innstilling til et folkevalgt organ utformes og avgis av noen som ikke er tilsatt i kommunens administrasjon, slår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.
15.8 2017 08:40

Bernt svarer: Kan ikke avsette ordfører som velges til Stortinget

Bernt svarer. Ordførere som blir innvalgt til Stortinget i høst, velger helt og holdent selv om de vil gå av som ordførere, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. Kommunestyret kan ikke ta fra ordføreren vervet.
24.7 2017 10:47

Kan innbyggeraksjon stoppe sammen­slåing?

Bernt svarer. Utgangspunktet er her klart nok at Stortingets vedtak gjelder, mener jussprofessor Jan Fridthjof Bernt om hvorvidt innbyggerforslag kan få en vedtatt kommunesammenslåing opp på det lokale sakskartet igjen.
19.6 2017 10:14

Også kommune­advokatens journal er offentlig

Bernt svarer. At et dokument inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, er ikke en hjemmel for å unnta hele dokument fra innsyn. Og det fjerner aldri plikten til journalføring, ei heller hos kommuneadvokaten.
12.6 2017 10:02

– Varslerens iden­titet må beskyttes

Bernt svarer. Identiteten til den som varsler må anses som et «personlig forhold» underlagt taushetsplikt, skriver jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
6.6 2017 11:49

Alle dokumenter skal journal­føres fortløpende

Bernt svarer. Når det skjer grove brudd på plikten til journalføring, bør det reageres tjenestemessig, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
22.5 2017 13:05

Bernt: Riktig å lukke møtet når rådmanns­oppsigelsen drøftes

Bernt svarer. Det kan være ubehagelig for flere enn bare rådmannen selv hvis rådmannsoppsigelsen skal diskuteres i kommunestyret, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt som denne gangen svarer på spørsmål om lukking av møter.
15.5 2017 09:56

– Stortinget burde ha et eget organ for vurdering av etiske spørsmål

Bernt svarer. Forvaltningslovens bestemmelser om habilitet gjelder ikke stortingspolitikere, men Stortinget burde hatt et eget organ for vurdering av etiske spørsmål knyttet til stortingsrepresentantenes virke, skriver jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. 
8.5 2017 08:46

Rådmann kan nekte å svare revisor i møte

Bernt svarer. Revisor kan stille spørsmål til rådmannen i kontrollutvalgets møter. Men rådmannen kan nekte å svare, hvis hun mener spørsmålene ligger utenfor det hun ble innkalt for å besvare, skriver jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. 
24.4 2017 08:28

Åpne opplysninger i personal­sak tillatt

Bernt svarer. Når kommunestyret behandler personalsaker som angår «en arbeidstakers tjenstlige forhold», er det ikke riktig å sladde navn og begrunnelse i sakspapirene.
10.4 2017 09:20

Sider