Energi og miljø

Same­tinget har fortsatt tro på å stoppe gruve­selskap

Politikk. Sametinget går imot driftstillatelse til gruveselskapet Nussirs kobberutvinning i Finnmark. De håper kampen om en rørledning i USA gjør finansiering vanskelig.
11.9 2017 11:46

Befolkningen delt om bilpolitikk i byene

Energi og miljø. Et flertall på 55 prosent er helt eller delvis enige i at det bør innføres restriksjoner for å få ned bilmengden i byene. 44 prosent står på motsatt side.
4.9 2017 08:44

Har utøvd usaklig forskjells­behandling

Plan og stedsutvikling. Staten har utøvd usaklig forskjellsbehandling, konkluderer Sør-Trøndelag tingrett om reguleringsvedtak i bymarka i Trondheim. Sivilombudsmannen sa det samme, uten å bli hørt.   
30.8 2017 08:38

Elsyklister bruker mindre bil og kollektiv­transport

Energi og miljø. Elsykkel erstatter både fossilbil og kollektivtransport for syklistene, viser en ny undersøkelse.
23.8 2017 08:53

I start­gropa for smartere byer

Energi og miljø. Gjesdal er i ferd med å bli en smart bygd mens mange av landet kommuner leter etter hvordan man skal gjøre det grønne og digitale skiftet. Smart City er tema for flere arrangementer under Arendalsuka.
17.8 2017 15:08

Solvik-Olsen avviste begrensninger på skuter­trafikken

Energi og miljø. Tjøme kommune søkte departementet om å få begrense skutertrafikken i farledene. Det fikk de avslag på. KS inviterer nå til seminar om vannskuterforskrifter.
14.8 2017 08:55

Gjorde ulovlig direktekjøp for 5 millioner

Innkjøp. Fylkesmannen i Hordaland og Veterinærinstituttet vant ikke fram i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) med argumenter om effektivitet og behov for lokal forankring.
14.8 2017 08:47

Faktasjekk: Over­driver besøks­tallet i Lofoten

Økonomi. Det er langt færre turister i Lofoten enn det som er lagt til grunn i debatten om turistskatt, ifølge undersøkelser redaksjonen Faktisk.no har gjort.
9.8 2017 11:39

Anmelder draps­trusler etter avliving av farlig svane

Etikk. Os anmelder drapstruslene kommunene har mottatt etter at de avlivet en svane som angrep en 16 år gammel jente.
7.8 2017 08:22

Vil ha skiftet ut lednings­nettet i år 2374

Energi og miljø. I kommunene i Nord-Trøndelag vil det med dagens takt ta 357 år å skifte ut avløpsnettet. Sjekk her oversikten for alle kommuner, og hvilke kommuner som ligger best og dårligst an i de ulike fylkene.
28.7 2017 10:19

Sider