Energi og miljø

Hafslund-fisjon vedtatt – minoritetsaksjonærer oppfordres til å kreve mer penger

Økonomi. Oslo kommunes oppkjøp av Hafslund ble vedtatt på en ekstraordinær generalforsamling tirsdag. Minoritetseierne kan gå til retten for å kreve bedre betalt.
21.6 2017 08:32

150 klima­millioner til 124 kommuner

Energi og miljø. Miljødirektoratet har nå fordelt 150 millioner kroner til 170 klimatiltak i 124 kommuner. De største summene går til klimavennlige skolebygg.  
Publisert i går, kl. 10.41

Ber aksjonærene takke nei til tilbudet fra Oslo kommune

Økonomi. Styret i Hafslund råder aksjonærene til å ikke akseptere det varslede tilbudet fra Oslo kommune. Aksjene verdsettes til betydelig mer enn tilbudet.
20.6 2017 08:59

Regjeringen vil ta to tre­deler av klima­kuttene nasjonalt

Energi og miljø. Norge må sørge for et kutt i klimautslippene på til sammen 30 millioner tonn mellom 2021 og 2030. Klimaminister Vidar Helgesen (H) vil ta to tredeler i Norge.
16.6 2017 08:49

Norsk Friluftsliv mener vannskuter­importørene feil­informerer

Energi og miljø. Organisasjonen Norsk Friluftsliv går ut mot flere medieoppslag der vannskuterimportørene mener at kommuner ikke kan vedta forbud mot vannskutere. 
13.6 2017 08:34

Oslo blir Europas miljø­hoved­stad i 2019

Energi og miljø. I konkurranse med 13 andre europeiske byer er Oslo utpekt til å være Europas miljøhovedstad i 2019. Hovedstaden ble rangert høyest i åtte av tolv kategorier.
2.6 2017 15:24

Flere byvekst­avtaler skal utredes

Energi og miljø. Stortinget går enstemmig inn for å utrede om flere områder skal få byvekstavtaler om klimavennlig transport.
2.6 2017 12:03

Høyere bompenge­satser i Bergen

Energi og miljø. Bystyret i Bergen vedtok onsdag å øke bompengetakstene. I framtiden kan også elbilene måtte betale bompenger.
1.6 2017 08:40

Over 500 klager i uka på avfalls­hentingen i Oslo

Innkjøp. Etter at Oslo kommune overtok ansvaret for å hente søppel i februar, har kommunen i snitt mottatt 512 søppelklager ukentlig.
29.5 2017 14:04

Sider